You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

EIRENE adatkapcsolatok

Adatkapcsolatok


Szöveges üzenetek csatornája
Lehetőség van pont-pont és pont-több pont közötti szöveges üzenet küldésére, ami a hagyományos GSM-ben is jól ismert SMS (Short Message Service) szolgáltatáson alapul. Bár nincs specifikációs előírás nemzetközileg elfogadott, egységes, előre definiált szöveges üzenetek létrehozására, ám minden ország számára ajánlott a leggyakoribb üzenetek definiálása. Jó példa erre a mozdonyvezető és az irányító közötti üzenetforgalom. Ilyenkor az üzenetek szabványos tartalma miatt csak az ezeknek megfelelő rövid kódokat kell a rendszernek elküldenie, ami jelentős kapacitásigény-csökkenést jelenthet. Szükség van ugyanakkor a dekódolásra és a teljes szövegnek a megfelelő nyelven történő megjelenítésére.
Az interoperabilitás biztosítása érdekében a kabin rádiók számára a szöveges üzenet szolgáltatás biztosítása kötelező, minden további készülékre opcionális. Az egy üzenetrészre vonatkozó maximális hossz 96 karakter. Egy üzenet több üzenetrészből állhat. Az üzenetrészek továbbítása az összes üzenet 95%-ában nem haladhatja meg a 30 másodpercet. A szöveges üzenet szolgáltatás semmilyen formában nem akadályozhatja, zavarhatja meg a felhasználót a rádió használatában.
A pont-pont SMS-nél egy üzenet továbbítható egy másik előfizetőnek, a feladónak pedig biztosított az elküldött üzenetről az átvétel nyugtája. Az SMS másik felhasználási módja a cella-műsorszórási funkció, olyan üzenetek küldésére, mint az érvényes forgalmi helyzet vagy a közlekedésre vonatkozó legfrissebb információk. Az üzenet tárolható a SIM kártyában későbbi felhasználás céljából.

Általános adattovábbítási alkalmazások csatornája
Ezzel a szolgáltatással lehet például menetrendi információkat továbbítani, de ezt használhatják a különféle karbantartási és diagnosztikai alkalmazások is. Felhasználható továbbá e-mail szolgáltatásra és adatbázisok távoli hozzáférésére.

Automatikus fax-szolgáltatás
A hálózat fax-szolgáltatásra is képessé tehető, de ekkor is biztosítani kell, hogy a magas prioritású kimenő vagy bejövő hívások az átvitelt megszakíthassák.

Vonatbefolyásolási alkalmazások csatornája
Ahol az ERTMS/ETCS 2-es vagy 3-as szintje kerül bevezetésre, ott a hálózatnak a vonatbefolyásoló rendszerrel való kommunikáció – sok esetben – magas fokú igényeit is ki kell szolgálnia.

Lap teteje