You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

Hírarchívum

Hírarchívum


Szavazás [2008-01-04]
Idei első szavazásunkban még utoljára visszatekintünk az elmúlt esztendőre. Ön szerint mi volt a 2007-es év meghatározó ERTMS vonatkozású híre, eseménye? Szavazzon ismét a 4e-lapokon!
A múlt hónapi szavazásunk nem remélt aktualitást kapott e héten, mikor is az új gazdasági és közlekedési miniszter, Kákosy Csaba a MÁV-START igazgatóságának felmentését kezdeményezte. Szavazóink többsége még ezelőtt szavazva lényegi változást nem várt az új minisztertől.

Az SRS Saga folytatódik... [2008-01-04]
2007 decemberében, az ünnepek előtt még összeült az Európai Bizottság, a CER, az UIC, az UNIFE, az EIM, az ERTMS korridorok szakmai képviselete és az ERA (az egyes szervezeteket lásd itt), hogy tisztázzák az aktuális kérdésköröket.
Pio Guido (ERA) vázolta az ETCS SRS fejlődési állapotát. A 2.3.0-s verzió kapcsán elmondta, hogy számos változtatási kérelem került megvizsgálásra az elmúlt időszakban. A kérelmek elbírálásakor elsődleges szempont, hogy a specifikációk ne tartalmazzanak semmiféle kétértelműséget, ami az egyes ipari beszállítók termékei között ellehetetleníthetné az interoperabilitást. (Emiatt ragadt rá a 2.3.0-s konszolidált verzióra a „version 2.3.0 debugged” elnevezés is.)
2007. őszére egyértelművé vált, hogy 3-4 esetben nem lehet olyan egységes megoldást találni, amely az egyes termékekre, illetve a már üzemelő vagy telepítés alatt álló projektekre nem lenne semmilyen hátrányos hatással. Az ERA így kénytelen volt afelé venni az irányt, hogy a hátrányokat minimalizálni tudja.
Az ezen javaslatokat tartalmazó csomag immár vitaanyag formájában elérhető, mégpedig a CCM-ben jártasok számára jól ismert 108-as számú subset 1.1.4-es verziójában. E jelenleg befagyasztott subset elérhető itt.
Legközelebb 2008. január 10-én ülnek össze a szakmai szervezetek e témában, miközben folyamatosan hangsúlyozza mind a Bizottság, mind az ERA, hogy jelen pillanatban szó sincs új funkciók adaptálásáról, kizárólag a kétértelműségek és hibák kiszűréséről.
A 3.0.0-s ETCS SRS tervezetének megjelenése kapcsán 2008 első félévét vallja tarthatónak az ERA. Korábbi híreinkben már beszámoltunk arról, hogy számos szakmai szervezet ugyanakkor kihívóan magas kockázatnak tartja a 3-as verzió elkészültének időhorizontját. Az Ügynökség ismét leszögezte, hogy a tesztspecifikációk megjelenését 2008 végére, a tesztek és validációk lebonyolítását 2009-re, a tesztek visszacsatolását, és a 2.3.0-s tapasztalatok felszínre jövetelét 2009 végére, 2010 elejére tervezi. Ez szöges ellentétben van a svájci vasutak félelmével, mely szerint 2020 előtt piacképes 3-as verziójú termékek nem lesznek elérhetőek.
Ugyanezt erősítette meg az értekezleten az ipari képviselet, szerintük ugyanis e határidők tartásához a folyamatok jelenlegi sebességét drasztikus mértékben lenne szükséges fokozni, amelyet nem tartanak reálisnak. A 2015-ig megvalósuló határokat átszelő projektek tapasztalatai elengedhetetlenek e specifikációs fejlődéshez, másfelől pedig az eddigi tapasztalatok alapján ilyen számú változtatási kérelemre megoldást találni akár két év is szükséges lehet. Mindezek következtében az ipar a 2.3.0-s verzió 55 kiemelt CR-rel és a Korlátozott Felügyelettel kiegészült változatát javasolja megoldásnak.
Ezt követően két kérdés várt tisztázásra:
 • Vajon a 2.3.0-s verzió az 55 CR-rel és a Korlátozott felügyelettel kiegészülve kielégíti-e az A jelű ERTMS követelményeit, igényeit?
 • Milyen módon lehetne egy ilyen műszaki referenciát hatékonyan engedélyeztetni az A korridor számára?
 • A Bizottság a két kérdés szoros kapcsolatára hívta fel a figyelmet, és felkérte az A korridor érintett tagországait, hogy tegyenek egyértelmű nyilatkozatot arról, megfelelő lehet-e számukra e műszaki referencia és a kapcsolódó időhorizont. A már jól ismert okokból ugyancsak kiemelt kérdésként kezelték a korridor német szakaszát, illetve a német vasúthálózat fennmaradó részének problémakörét. A korridor képviselői egyöntetűen hangoztatták, hogy az ETCS telepítési határidejének 2012-t tekintik, azonban a választandó műszaki megoldásról már nem sikerült egyértelmű választ adniuk.
  A következő ülést, hasonló körben 2008. január 28-án tartják.

  Januári ERTMS hírek [2008-01-04]
  Az International Railway Journal januári száma terjedelmes cikket közöl a MÁV átalakulásáról. Heinczinger István vezérigazgató szerint a MÁV 160 éves történetében példa nélküli a mostani átalakulás, az infrastruktúra és az üzleti szektor szétválása és a holding szerkezet kialakítása. A szolgáltatói szemlélet meghonosítását emelte ki, mint az átalakulási folyamat legfontosabb célját, amelynek teljes megvalósulását a közép-európai vasutak esetében mintegy 15 éves időtávra teszi. Szó esik a párhuzamosságok felszámolásáról, a Volán társaságokkal való együttműködésről, a gördülőállomány helyzetéről, az állammal való kapcsolatról, a MÁV Cargo eladásáról, és a MÁV-START lehetséges privatizációjáról. A cikk a jelenlegi európai költségvetési időszakban megvalósuló projektek között felsorolja a KözOP programjait, így az ETCS-szel felszerelendő vasútvonal-rehabilitációkat, illetve az országos GSM-R telepítését.
  Egy másik cikk beszámol az Invensys tanulmányáról, amely a közlekedési kapacitások bővítésének leghatékonyabb eszközének a vasúti fejlesztéseket, azon belül is a biztosítóberendezési rendszerek fejlesztését tekinti. Eszerint a jelző- és biztosítóberendezésekbe való befektetések legalább kétszer, de akár ötször hatékonyabbak, mint például új városi közutak építése.
  Üdítő, hogy az általunk idézett harmadik cikk beszámol a Siemens szimulációs megoldásairól, amiben lehetséges az ETCS, illetve annak 1-es és 2-es szintjének vizsgálata. Mi több a témakör másik cikke beszámol egy másik újdonságról is, mégpedig a repülőgépiparban már ismert ún. „head up” kijelzőről, amely az áttetsző szélvédőre vetíti ki az aktuális információkat. A vasúti közlekedésben például az ETCS kijelzőn megjelenő fokozott mennyiségű információhalmaz adja a létjogosultságát a technológia meghonosulásának. A biztonság ugyanis éppúgy megköveteli, hogy a jármű vezetője az előtte lévő pályaszakaszon tartsa szemét.

  BUÉK! [2007-12-31]
  Boldog és eredményekben gazdag újévet kívánunk minden tagunknak és látogatónknak!

  Megvásárolható az ETCS könyv! [2007-12-11]
  A MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ megkezdte az ETCS könyv árusítását! A könyv ára bruttó 5.000 Ft, beszerezhető Budapesten a Luther utca 3. szám alatt a BGOK könyvtárában.

  Újabb korridorok a láthatáron [2007-12-11]
  A röviden csak TEN-T néven elhíresült Trans European Transport Network, azaz Transz-európai közlekedési hálózat nem hozta meg a várt eredményeket - számol be az International Railway Journal decemberi száma. A teljes átjárhatóság felé való haladás rendkívül lassú folyamattá vált, a határokon pedig továbbra is komoly akadályokkal találkozhatunk. Az Európai Bizottság határozata alapján a közúti közlekedéssel szemben többek között a nemzeti korridorok újragondolásával kell felvenni a harcot. Eszerint 2012-ig minden országnak részt kell vennie legalább egy korridor létrehozásában.
  A CER üdvözölte az Európai Bizottság ajánlását. Mi több, októberben a CER már beszámolt a PERFN (Primary European Rail Freight Network) hálózatról, amely az elsődleges európai vasúti teherszállítási hálózatot jelentené. A PERFN hálózat meghatározásában részt vett a CER, az UIC, a tagvasutak és tanácsadóként a McKinsey. Alapját a 6 ERTMS korridor jelenti. A CER szerint a PERFN hálózat kialakítására az elkövetkező 15 év alatt 145,5 milliárd eurót kellene fordítani, ám ebből eleddig mindössze 35,5 milliárd szerepel az országok fejlesztési terveiben. A meglehetősen nagy különbségek miatt a CER miniszteriális egyeztetést javasol a témában.

  Hírek az ERTMS világából [2007-11-28]
  Miközben novemberi szavazóink szerint akár a HÉV is kaphatna ETCS-t, az új gazdasági és közlekedési miniszter a VOLÁN-ok privatizációját és a MÁV fokozatos megreformálását tűzte zászlajára. Mondja el véleményét, szavazzon ismét a 4e-lapokon!

  Hírek az ERTMS világából [2007-11-28]
  Számos érdekfeszítő információról számol be az International Railway Journal októberi és novemberi száma. Immár szokásos módon beszámolunk a legfontosabb hírekről, eseményekről.
  Az év végére öt ország a teljes migráció szintjére juthat Európában a GSM-R kiépítésében. Hollandia, Olaszország, Németország, Norvégia és Svédország hálózatuk elsődleges részén befejezik a GSM-R telepítését, így mintegy 47 000 kilométeren állhat szolgálatba az új európai vasúti mobilhálózat. Eközben Kína, India, Taiwan, Korea, Szaúd-Arábia, Mexikó és Ausztrália határozott szándékát fejezte ki a GSM-R alkalmazását illetően.
  Ausztráliában emellett 67 vonatbefolyásoló rendszer átvizsgálása után az ETCS rendszer mellett döntöttek, és annak 2-es szintjének bevezetését tervezik a forgalmas sydney-i körzetben.
  Hazánkban már hosszú évekkel ezelőtt megpecsételődött az EVM vonatbefolyásoló rendszer sorsa. Immár Franciaországban is végleg leállt a TVM, Németországban pedig az LZB rendszer fejlesztése.
  Két kiadványt jelentetett meg a közelmúltban az UIC. Az ERTMS Atlasz (Atlas of ERTMS Worldwide Implementation) az UNIFE közreműködésével országról országra végigveszi a jelenlegi és tervezett ERTMS fejlesztéseket. A Global Perspectives for ERTMS című anyag összefoglalót ad az ERTMS-ről, lehetőségeiről, alkalmazási módjairól.
  Az ETCS 3-as szintje kezdi belopni magát a vasutak stratégiájába. A francia infrastruktúra-üzemeltető (RFF) ETCS 1-es szinten megkezdte a fő teherszállítási korridorok felszerelését. Terveik szerint a kritikus helyeken ETCS 2-es szint oldja majd a szűk kapacitásokat. A 3-as szint pedig a másodlagos vonalak megoldásaként jelenik meg az RFF stratégiájában. Emiatt az ebben már tapasztalatokkal rendelkező svéd Banverket bevonásával projektet is indítottak, mely a megvalósíthatósági tanulmány készítésével foglalkozik.
  Spanyolország valamennyi nagysebességű vonalát kiépíti az ETCS 1-es vagy 2-es szintjére 2020-ig. Ez év végére 2326 kilométernyi 1-es és 2046 kilométernyi 2-es szintű vonalszakasz lesz, míg 2010-ig elérik az 5200, illetve 5050 kilométert.
  2004-ben egy kisiklott vonat képével volt tele a dán és az európai sajtó. Az elmaradt karbantartások, a katasztrofális műszaki állapotok vezettek a balesethez. Ahogy az a 2005-ös korridor-üléseken is tapasztalható volt, a dán kormány nem volt elkötelezett a vasútfejlesztés ügyében. 2006-ot azután a dán vasutak (Banedanmark) az infrastruktúra-minőség részletes vizsgálatával töltötte, nemzetközi szakértőket is bevonva. A vizsgálat rámutatott a legfőbb hiányosságokra, így arra is, hogy a biztosítóberendezések 85 %-a 20 évnél, harmaduk 40 évnél is idősebb, szép számban az 1950-es évekből datálódnak. Számos típus és technolgia keveredik. Jesper Hansen vezérigazgató három pillérre építette fel a változásokat: hatékonyabbá tette a műszaki és engedélyeztetési eljárásokat, naprakész és rendkívül részletes információbázist alakíttatott ki az infrastruktúra adatokkal kapcsolatosan, végül pedig elérte, hogy a szervezetben is mindenki azonosuljon a kitűzött célokkal. Az eredmények önmagukért beszélnek, a kormány által megszavazott forrásokkal a dán vasút 42 %-a megújulhat 2015-ig, 2020-ig a biztosítóberendezési rendszer teljes megújítása is megtörténik az ETCS 2-es szint bevezetésével, mintegy 2 milliárd euró értékben. Ennek részletes stratégiai tervét 2008 szeptemberéig állítja össze a Közlekedési és Energiaügyi Minisztérium.
  Az SBB infrastruktúra részlegének vezetője, Hansjörg Hess szerint ha a jelenlegi ütemben folytatódik az ETCS SRS 3.0.0. verziójának kidolgozása, akkor az 2020 (!) előtt nem lesz elérhető a piacon. Az SBB bár ezt szeretné alkalmazni, e céldátum éppen öt évvel haladja meg azt, mire a teljes svájci hálózat kiépítését megcélozták. A járműállomány mintegy 40 %-a már fel van szerelve ETCS-szel. A hatalmas utas- és áruforgalom növekedés mellé azonban életciklusuk végéhez közelítő biztosítóberendezések társulnak. Fontos hangsúlyozni, hogy az SBB ETCS 1-es szintű korlátozott felügyelet bevezetését tervezi, csak az épülő Gotthard alagútban üzemelne 2-es szint. Emiatt sürgető égetően a 3-as verzió az SBB számára, s Hess nem zárkózott el alternatív megoldástól sem, ha kifutnak az időből. Hess kétségbe vonja viszont a 2.3.0. verziót az átjárhatóság szempontjából is, legalábbis jelenlegi formájában. Emellett a fentiek miatt ennek telepítésében látja a kiutat, ami viszont előrevetíti annak lehetőségét, hogy egy „svájci” nem interoperábilis hálózat alakul ki, annak veszélyével, hogy a későbbiekben Európa számára hatalmas áldozatokkal jár majd a tényleges egységesítés. Emiatt az ERTMS Users Group legfőbb célja a 2.3.0. és a 3.0.0. verziók kompatbilitásának biztosítása. Az ERA eközben kitart amellett, hogy a 2.3.0. verzió – bár sok munka van még vele -, de összességében biztosítja az interoperabilitást, és „alkalmas bázist jelenthet a nemzeti alkalmazásokhoz és néhány korridor számára”. A 3-as verzió megjelenését pedig 2011-re datálja az Európai Vasúti Ügynökség. Karel Vinck, az Európai Bizottság ERTMS koordinátora a fejlesztések felgyorsítására ösztönöz, elfogadhatatlannak tartva a 2020-as határidőt. Véleménye szerint a beszállítóknak is állnia kell a versenyt az idővel. Az ipar ugyanakkor mintegy 3-4 évre teszi egy teljes értékű új termék bevezetésének időszükségletét egy új SRS verzió bevezetését követően. Vinck szerint a meglehetősen komplex technikai probléma közös megoldást követel. Zárszóként pedig idézi a kínai közmondást: nem érdekel, hogy szürke, fekete vagy éppen fehér-e a macska mindaddig, míg elkapja az egeret.
  Nálunk csak álom a főváros alatti vasúti alagút, Londonban viszont a projektterv megkapta a miniszterelnök, Gordon Brown támogatását. A 16 milliárd fontért (melynek harmadát állja az állami költségvetés, a többit a magántőke) megépülő kelet-nyugati vasút 41 kilométernyi egyvágányú vasúti alagút megépítését tartalmazza, hét föld alatti megállóval London belvárosa alatt. A vonalon az ERTMS szolgálja majd a vasútforgalmat, ha az a miniszterelnök támogatásán túl megkapja a parlament jóváhagyását is, várhatóan jövő év júniusában. Az építkezés 2010-ben kezdődhet, a vonal megnyitása 2017-re tehető.
  2007-06-07-én beszámoltunk a hollandiai ERTMS problémákról. Júniusban még úgy látszott, hogy legalább az Amszterdam-Rotterdam vonal északi szakaszának megnyitása megtörténhet decemberben. Mára azonban egyértelművé vált, hogy az ERTMS problémái miatt elhúzódó tesztelések nem érnek véget ez évben, így a szükséges engedélyek sem szerezhetőek meg. A tesztek során a Bombardier 2-es szintű fedélzeti és a Siemens/Alcatel pályaoldali berendezései között rendszeresen megbízhatatlan volt a kommunikáció. A jelenlegi állapotok szerint a 160 km/h-s közlekedés valamikor három hónap múlva indulhat, míg a 2008 októberére tervezett első, 300 km/h-val közlekedő jármű is csak később indulhat útjára.

  Szavazás [2007-11-01]
  Élettartama végén jár a legtöbb HÉV jármű - teljes rekonstrukcióra szorul az infrastruktúra is - közúti gyorsvasút helyett (elő)városi gyorsvasúti igények - átjárhatóság - növekvő sebesség, növekvő biztonsági követelmények. Ön szerint lehet-e középtávon keresnivalója az ETCS-nek a megújuló HÉV vonalakon és az új járműveken? Kérjük szavazzon a 4e-lapokon novemberben is!

  Csak a biztonság sérült – baleset a svájci Lötschberg alagútban [2007-10-22]
  Két hónappal a megnyitása után megtörtént az első komolyabb baleset a Lötschberg alagútban. 2007. október 16-án hajnali 3 óra 40 perckor az alagút északi bejáratánál siklott ki egy Németországból Olaszországba tartó kamionszállító kereskedelmi tehervonat – személyi sérülés nem történt. A szerelvény mozdonyának első két tengelye siklott ki egy váltón. Az alagutat több órára teljesen le kellett zárni, csak 17 óra 30 perc után indulhatott meg a forgalom az egyik vágányon. A körülbelül 17 kamion közül kettő potenciálisan veszélyes árut szállított. A kárt mintegy fél millió frankra becsülik.
  Az eset körülményei összetettek. A legtöbb újsághír „az események különleges összejátszásáról”, „technikai üzemzavarról”, illetve „váltóhibáról” beszél, ám nem megerősített információink szerint ezesetben az ETCS-hez köthető alapvető biztonsági problémáról van szó.
  Az mindenesetre biztos, hogy a kisiklott tehervonat számára a spiez-i irányító vészmegállító parancsot adott ki – állítások szerint azért, hogy egy másik tehervonatnak utat biztosítson. Az is biztos, hogy a vonat ekkor éppen a hagyományos vonatbefolyásoló rendszerrel felszerelt szakaszról az ETCS 2-es szinttel felszerelt szakaszra haladt át, azaz az átmeneti szakaszban közlekedett. A legbizonytalanabb, harmadik tényező az ETCS-ben bekövetkező esetleges logikai hiba jelenléte.
  Ezt támasztja alá a BLS szóvivőjének, Hans Martin Schaer-nek állítása, mely szerint sem a mozdonyvezető, sem pedig az irányító nem tehető felelőssé a balesetért. Információink szerint a logikai hiba nem más, mint egy szoftverhiba a területileg illetékes RBC központban, ami megakadályozta, hogy a megállj parancs feljusson a vonatra az üzemmódátmenet közepette.
  Nem ez az egyetlen észlelt probléma az alagútban. Szakértők felhívták a figyelmet arra is, hogy bár immár több mint egy hónapja személyszállító vonatok is járnak az alagútban, több vészhangszóró a mai napig nem üzemel.
  Reméljük, hogy mindez valóban egyedi, kivételes eset volt, és a Lötschberg talpalagút ettől fogva teljes biztonsággal fogja szolgálni az észak-déli vasúti tengely vasúti forgalmát.

  A magyarországi vasúti piac helyzete [2007-10-17]
  Berényi János, a Magyar Vasúti Egyesülés (MAVE) elnök-vezérigazgatója az [origo] oldalán megjelent cikkben értékeli a magyarországi vasúti piac helyzetét. Berényi egyaránt kiáll a vasúti áruszállítást támogató, a közúthasználattal arányosan fizetendő útdíj bevezetéséért, illetve a vasúti személyszállításban a közszolgáltatási szerződés mielőbbi megkötéséért.

  Mi lesz veled árufuvarozás – tippek 2010-re [2007-10-07]
  2007. szeptember 18-i cikkében meglehetősen pozitív képet fest 2010-re a vasutak elé a Napi gazdaság. Úgy látszik a MÁV-Cargo küszöbön álló privatizációja felfokozta az érdeklődést a hazai fuvarozás problémái iránt. A HVG 2007/40. számában a Trend rovatban több cikk is a közlekedés e területével foglalkozik.
  Az A kamiontranzit infrastruktúrája című, Kacskaringók és kerülők alcímű cikkből megtudhatjuk például, hogy az ország egyik végéből a másikba való eljutás közúton akár két napba is beletelhet kamionnal, nem pusztán a sebességkorlátozások, hanem az egyhuzamban a volánnál tölthető időt szabályozó előírás miatt.
  Mégsem nő, sőt visszafejlődés jeleit szenvedi évek óta a hazai vasúti RoLa forgalom, amelynek a sors iróniája folytán kifejezetten rosszat tett hazánk EU-csatlakozása. Egyik napról a másikra szűnt meg a Sopron-Wels RoLa járat, s a hazánkat igazán érintő RoLa forgalom is csak az időben megemelt dotációval nem jutott ugyanerre a sorsra Románia és Bulgária csatlakozásával – (Kamionok vasúton, Nincs ki a kerekük).
  Remélhetőleg mindez nem tart örökké. A használatarányos útdíjak fokozatos bevezetésével ugyanis egyre szűkül az olló a vasúti és a közúti pálya igénybevételének díja között. Ebben viszont hatalmas szerep jut a magyar államnak, mint a hazai közlekedéspolitika, és ezen keresztül a vasúti díjszabás legfőbb meghatározójának. Ám a HVG Trend következő cikke Régiós versenyben a vasúti áruszállítás, Lassított teher alcímmel arra hívja fel a figyelmet, hogy akár az éves hazai teherforgalom mintegy 10 százalékára is tehető az az árumennyiség, amely a hibás döntések miatt már most is elkerüli Magyarországot, elsősorban a szlovák és a szlovén vasúton keresztül.
  A szlovák vasút privatizációs kísérletéről és annak bukásáról külön keretes cikkben olvashatunk egy rövid összefoglalót.
  S hogy a hazai közúti fuvarozók sincsenek könnyű helyzetben, arról a Konkurenciasarc című cikkben olvashatunk.
  Hogy ezek után mennyire kell sietnünk a hazai STM modul piaci modelljének kifejlesztésével, azt döntsék el Önök, aktuális szavazásunkban.

  Készülőben a magyar ERTMS bevezetési stratégia [2007-09-10]
  Az Európai Unió ERTMS bevezetési stratégia elkészítését írja elő a tagállamoknak. A nemzetspecifikus stratégia elkészítésének határideje 2007. szeptember 30., így a szakembereknek egyáltalán nem áll sok idő rendelkezésre ahhoz, hogy az anyagot elkészítsék. Mindehhez ráadásul túl sok iránymutatás nem ad segítséget, egyedül a vonatkozó TSI rendelkezik a felépítéséről. Ezen túlmenően minden tagországnak egyéni vasúti stratégiájából, gazdasági helyzetéből, műszaki adottságaiból kell a következtetéseket megfogalmazni, és ennek megfelelően az ERTMS hálózati bevezetésének stratégiáját összeállítani. A tagországok többsége már megkezdte a dokumentum kidolgozását.
  Hazánkban a GKM felkérésére a szakmai szervezetek (GKM, MAVE, MÁV, MÁV-START, NIF, NKH, stb.) széles körű bevonásával már javában zajlik a dokumentum összeállítása, amelynek során a fejlett műszaki elképzelések mellett a hazai sajátosságok figyelembe vételére is törekednek. Az anyag első, szakállamtitkári szintű egyeztetése megtörtént, így jó esély mutatkozik arra, hogy az EU által előírt határidőre Magyarország teljesítse a házi feladatot. Bízunk ebben, és a további fejleményekről a későbbiekben beszámolunk. Egyben bizakodásunkat fejezzük ki, hogy 11., éppen aktuális szavazásunk feladatát a december végi határidőre ugyancsak sikerül teljesíteni, ezzel is megalapozva az ERTMS mielőbbi hazai elterjedését.

  Szavazás [2007-09-03]
  Szeptemberi szavazásunkban arra keressük a választ, hogy vajon Magyarország meg tud-e feleni a EU előírásainak az STM-ekre vonatkozóan. Kérjük szavazzon ismét a 4e-lapokon.

  Vasútprivatizációk vakvágányon [2007-09-03]
  Nehézkes a vasútprivatizáció – számol be a Magyar Közlekedés augusztus 29-i száma. Egész Európában óriási viharokat kavar a vasút magánkézbe adása. Németországban a tartományok állnak ellen, Bécsben is csak a Cargo privatizációját tervezik, Szlovákiában visszavonták a tendert, francia honban pedig a vasutasok tiltakozása lépte át az ingerküszöböt.
  Eközben a tervezett öt helyett heten folytathatják harcukat a magyar vasúti árufuvarozó vállalat privatizációs küzdelmében. A tárgyalások első fordulóját követően az augusztus 10-i döntés értelmében egyesek kisebb, mások nagyobb meglepetésre kiesett a Deutsche Bahn. A bent maradtaknak a kötelező érvényű ajánlatokat 2007. október 19-én kell megtenni.
  Augusztusi szavazóink többsége szerint ugyanakkor privatizáció ide vagy oda, az ERTMS helyzete az operátorok szempontjából nem fog változni:

  ERTMS hírek a nagyvilágból [2007-09-03]
  Miért nem csodaszer önmagában az ERTMS a Bombardier Transportation marketing igazgatója szerint?
  Hogyan építenek 66 millió euróért ERTMS vonalat Kínában?
  És ugyanez másképp a sokat szenvedett 4.7 millió eurós Betuwe vonalon Hollandiában.
  Mit gondol Jacques Poré volt IRSE elnök az ERTMS piaci versenytársairól?
  És végül hogyan valósult meg a példaértékű svájci kettős ETCS projekt?
  Az International Railway Journal szeptemberi kiadásából válogattunk. Bővebben keresse a cikkek rovatban.

  Elkülönülő 4e-LAPOK [2007-09-03]
  A jobb elkülöníthetőség érdekében külön színnel különböztetjük meg az egyes 4e-lapokat. Reméljük segítjük az eligazodást.

  BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT 4E-LAPOK [2007-09-01]
  Immár egy éve, hogy elindultak a 4e-lapok. Köszönjük a több ezer látogatónak, hogy a több tízezernyi oldalletöltéssel hozzájárulnak a csapat munkájának elismeréséhez.
  Az örömteli alkalomból rövid áttekintést adunk az eddigi történelmünkről.
  2006. szeptember 1. 0 óra pár perckor indultak el a 4e-lapok. Emlékeinkben él, ahogy már az első percekben küzdelmeket folytattunk a korrekt megjelenítéssel, a számlálók működésével, de pár percen belül úrrá lettünk a káoszon. Akkoriban még így néztünk ki:
  Ekkortól fogva folyamatos frissítésekkel igyekeztünk stabil olvasótábort kialakítani. Az első komolyabb lendületet a korábbi szavazások eredményei alapján elindított felület-fejlesztés megvalósulása után vették a lapok. A 2006. december 12-től életbe lépő újdonságok, így a php és CSS alapok, valamint az új dizájn hatalmas lendületet adott a lapoknak, ahogy arról már korábban beszámoltunk (lásd a 2007.05.03. napi hírblokkot az archívumban).
  Az ETCS könyv megjelenésével párhuzamosan, 2007. év elején elindított nyereményjáték újabb lökést adott a 4e-lapoknak, jóllehet a mai látogatottsági adatok mellet ez már szinte nem is érzékelhető.
  Napjainkban az oldalletöltések fele az ETCS lapon keresztül érkezik hozzánk, de folyamatosan egyre többen szörfölnek az EIRENE oldalon is. Eközben stabilan növekvő látogatottsága van a közös, illetve átfogó információkat tartalmazó ERTMS lapnak is.
  Egyre többen hivatkozzák meg a lapokat, legutóbb az index cikke nyomán tapasztaltunk ugrásszerű növekedést a látogatottságban, de növelik ismertségünket a lap.hu oldalak és számos vasútbarát által üzemeltetett honlap. Sőt, a hírek szerint olykor még az Index fórumában is szólnak rólunk jó szót.
  Köszönjük az eddigi bizalmat, a visszajelzéseket, a több száz szavazatot, a szép számú hírelvél feliratkozást.
  Várunk mindenkit továbbra is az ERTMS világának fontosabb híreivel és információival.
  4e-team

  Hibajavítás [2007-08-12]
  Hibajavítás történt az EIRENE oldalon.

  Döntött a kormány - ERTMS fejlesztések Európai Uniós forrásból [2007-08-09]
  1000 milliárd forintnyi fejlesztésről döntött a kormány. Ebből 375 milliárd jut vasútfejlesztésre, amelynek arányát itt most nem tárgyalnánk. Annál inkább ajánlunk mindenki figyelmébe két cikket. A GKM honlapján lévő hivatalos cikkben ennél nem is tudunk meg sokkal többet, a közúti fejlesztésekről már jóval bőbeszédűbben fogalmaznak. Ugyanakkor az Index.hu hasábjain már jóval több értesülést szerezhetünk.
  A kormányhatározat értelmében szabad jelzést kapott az országos GSM-R hálózat kiépítése (tender folyamatban), illetve megkezdődhet a 2007-2008-as időszakban az ETCS 2-es rendszer telepítése a Budapest-Szolnok-Lőkösháza, a Szolnok-Debrecen és a Bajánsenye-Boba MÁV vasútvonalakon és a GySEV Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vonalán. Ezúton köszönjük az Index-nek, hogy több linket is elhelyezett a cikkben a 4e-lapokra.

  Szavazás [2007-08-07]
  Új hónap, új szavazás. Küszöbön áll a MÁV Cargo privatizációja. Ön szerint jelentheti ez a Cargo erősebb szerepvállalását az ERTMS kérdésekben hazánkban? Szavazataikat kiváncsian várjuk!
  Előző szavazásunk végeredménye alapján a többség szerint Ausztria fog Közép-Európában a leghosszabb üzemelő hálózattal rendelkezni 2013-ban. Meglátjuk...

  Hibajavítás [2007-08-07]
  Apróbb hibajavításokat végeztünk az ETCS oldalon.

  Letölthető korridor nyilatkozat [2007-07-18]
  Pótolva elmaradásunkat letölthetővé tettük az E mellett immár a D korridor Egyetértési nyilatkozatát (Letter of Intent - LoI) is. A pdf formátumú dokumentumot és a magyarországi csatlakozási kiegészítést megtekintheti a Modulok rész Kapcsolódó anyagok pontjában.

  Hibajavítás [2007-07-09]
  Akár az erős cseh lobbit is sejthetnénk a történtek mögött, de a valóságban mi hibáztunk. Így valamennyi a szavazásban nem Ausztriára érkező szavazatot bohó robotunk Csehországhoz számolt. A hibát valamennyi lapon javítottuk, az eddigi szavazatokat töröltük, és feloldottuk az újraszavazási védelmet, így ismét mindenki előtt nyitva áll a szavazás. Kérjük szavazzon újra, hogy ne vesszen el korábbi szavazata! Köszönjük. A hibáért pedig elnézést kérünk.

  Szavazás [2007-07-05]
  Új hónap, új szavazás. Van-e igazi verseny ERTMS fronton a tagországok között? Ön szerint elhúzhat-e valaki 2013-ig? Kérjük szavazzon ismét a 4e-lapokon!

  Friss hírek Lengyelországból [2007-07-04]
  Lengyelországban is mozgolódik az ERTMS, hiszen kissé ugyan késve, de beindult a motor a lengyel fejlesztések kapcsán. Lengyelország aktív tárgyalásokat folytat Németországgal az „F” jelű ERTMS teherszállítási korridor vonatkozásában a korridor egyetértési nyilatkozatának aláírásáról.
  Ami a GSM-R fejlesztéseket illeti, Lengyelországban 2 etapra bontva képzelik el a telepítést. Első körben 2013-ig a dél-nyugati országrészben kerülne kiépítésre az interoperábilis rádióhálózat, majd 2015-ig befejeződne az északkeleti országrésszel a jelenleg mintegy 19 000 kilométeres vasúthálózat 14 849 km-es részének teljes felszerelése. A fennmaradó körülbelül 4 000 kilométer sorsa egyelőre kérdéses. Kritikus vélemények szerint meg kell történnie a kiépítésből kimaradt hálózatrészek teljes felszámolásának, más vélemények szerint ezeken a területeken számításba veendő az ERTMS Regional (ERTMS Low Cost – „Mellékvonali” ERTMS elképzelés).
  A jelenlegi tervek mindenesetre 5 000 kilométer ETCS telepítésről szólnak 2025-ig. A lengyel ERTMS stratégia az ETCS 2-es szintjével számol, mivel csak ezzel biztosítható teljes körűen az átjárhatóság és költséghatékonyság. Az elavult berendezések sokasága ugyanis arra készteti a lengyel vasutat, hogy közbenső lépcsők beiktatása nélkül a teljes körű vonali rehabilitációk során – az 1-es szint átugrásával – közvetlenül az ETCS 2-es szintje kerüljön bevezetésre.
  A telepítések kezdetét jelentő pilot vonalnak egy viszonylag kis forgalmú, 85 km hosszú vonalszakaszt jelöltek ki. A projekt ékes példája lesz a PKP (lengyel vasúttársaság), a vasúti távközlő társaság és a PKP Cargo vállalkozó vasúti operátor együttműködésének. Utóbbi első körben 8 mozdony 2-es szintű felszerelését tervezi rövid távon.

  Újabb aláírt korridor nyilatkozat [2007-06-18]
  2007. május végén pecsét került az E jelű ERTMS korridor Egyetértési nyilatkozatára is, így a hatból már négy, s mindkét Magyarország által is érintett korridor előtt megnyílt a TEN ERTMS alapja. Az aláírt LoI megtekinthető a Modulok Kapcsolódó anyagok pontjában.

  Nem könnyű az átmenet [2007-06-12]
  2005 nyarán jóhiszemű döntés született arról, hogy a változtatási kérelmeket tartalmazó 108-as subset-ben "tervezői választás" címmel kell megjelölni mindazon kérelmeket, amelyek nincsenek hatással az interoperabilitásra. Ennek eredményeképpen minden megrendelő maga dönthet arról, hogy kívánja-e az adott változtatást saját rendszerébe integrálni, anélkül, hogy e döntésével az átjárhatóság elvét veszélyeztetné.
  Mára a tapasztalatok bebizonyították, hogy több tervezői választás alá rendelt kérelemnek hatása van az interoperabilitásra, így azok integrálása mindenképpen kívánatos. A vizsgálatok 50 darab alatti kérelemről bizonyították be, hogy átsorolása szükséges. Ezen túlmenően az UNISIG csokorba szedte valamennyi olyan változtatási kérelmet, amelyet mindenképpen szerepeltetni szükséges a 2.3.0-s verzióban.
  Mindemellett az UNISIG kitart amellett, hogy a 2.3.0-s specifikáció csomag stabil bázist jelent az aktuális projektek számára, s ezen úgymond "felülvizsgálati feladat" csupán a csekély mértékben korlátozza a 108-as subset által nyújtott tervezési szabadságot.
  A szélesebb körű megvitatás után mindenesetre várható egy újonnan elfogadott Subset 108, miközben még az is felmerült, hogy az összes tervezői választás címet vissza kell vonni, még azokban az esetekben is, ahol az interoperabilitás nem sérülne.
  Eközben 2007 októberére várható az ipartól egy olyan dokumentum összeállítása, amely aktív segítséget nyújt a vállalkozó vasutaknak és infrastruktúra operátoroknak abban, hogyan is kell a 2.3.0-s verziót alkalmazni mindazon eljárások tekintetében, amelyek végleges megoldását a 3.0.0-s verzió fogja nyújtani.

  Friss ERTMS hírek [2007-06-07]
  Számos ERTMS vonatkozású hírt találhatunk az International Railway Journal legfrissebb, júniusi számában. Kezdjük az egyik legnagyobb volumenű projekttel.
  Nyolc év építkezés és több mint 10000 tesztmenetet követően június 15-én átgördülhet a svájci Lötschberg alagúton az első kereskedelmi tehervonat. Jóllehet a teher- és személyvonati végleges üzembehelyezés csak a december 9-én életbe lépő új menetrenddel következik be, ám június 17-tel már megkezdődik az alagút részleges használata. A nap 24 órájából 18 áll a tehervonatok rendelkezésére, a maradék 6 órában a javítási és karbantartási munkák elvégzésére nyílik lehetőség. Ugyanebben az időszakban van módja az SBB vasúttársaságnak arra, hogy az alagútban telepített ETCS 2-es szintű rendszert tesztelje. Az ETCS 2-es szintnek köszönhetően az alagútban nincsenek hagyományos jelzők, minden információt rádión keresztül kapnak majd a járművek. A végleges üzembehelyezésig pedig számos érdeklődő várja e nagy jelentőségű kereskedelmi ETCS telepítés üzemi működésének első tapasztalatait.
  Az újságban ugyancsak olvashatunk a franciaországi TGV Est vasútvonal megnyitásáról, amely lehetővé teszi az eddigi utazási idő mintegy felére csökkentését Párizstól keletre tartva. A nagysebességű (320 km/h) vasútvonalon ugyancsak ETCS 2-es szint telepítésére kerül sor, ám annak üzembehelyezése jövő évig még várat magára. Ugyancsak megoldandó probléma a német ICE szerelvények franciaországi közlekedése.
  Áprilisban Svédország is megkezdte az ETCS 2-es szint tesztelését, Botnia fantázianevű új vasútvonalán. A 20 kilométeres tesztszakasz az első 2-es szintű telepítés az országban. A vonalon a vonatok 120 km/h-s sebességgel közlekedhetnek. A sikeres teszteket követően a 190 km hosszú vasútvonalon további telepítések kezdődnek, a vonal teljes üzembe helyezése 2010-re várható.
  Kevésbé jó hírek érkeznek Hollandiából, ahol az Amszterdam-Rotterdam-Antwerpen nagysebességű vasútvonal átadása szenvedett újabb késlekedést. Ráadaásul a miniszteri rendelet értelmében december 10-én csak az északi szakasz üzembehelyezése történhet meg. A déli szakaszon tovább folyhat az ERTMS rendszer telepítése, s a holland közlekedési miniszter várhatóan csak szeptemberben dönt a déli szakasz átadásának időpontjáról, s a 300 km/h-s közlekedés engedélyezéséről. A miniszter azzal indokolta döntését, hogy túl sok határidő-halasztás következett eddig be, és a továbbiakban realisztikusabb tervezést szorgalmaz.
  Ezen túlmenően ebben a számban olvashatnak még a magyarországi GSM-R tenderről, a Stadler pusztaszabolcsi motorvonatbázisának megnyitásáról, és a budapesti Combino villamosokról.
  Forrás: http://www.nxtbook.com/nxtbooks/sb/irj0607/

  Szavazás [2007-05-31]
  Új hónap, új szavazás. Kérdésünk ezúttal rendkívül egyszerű: Ön szerint ki nyeri a GSM-R tendert? Vegye elő az üveggömböt, és szavazzon ismét a 4e-lapokon!

  ETCS 2-es szint tervezési kérdései [2007-05-31]
  Megtört a jég! A Vezetékek világa 2007/1. számában igazán érdekfeszítő és magyarországi aktualitásokkal gazdagon rendelkező cikk jelent meg az ETCS 2-es szint hazai bevezetésével kapcsolatos tervezési kérdésekről. Hála a szerzőknek és a szerkesztőknek a cikk teljes terjedelmében elektronikusan elérhető a 4e-lapokon a Modulok Cikkek rovatában. Ne hagyja ki!

  Vasútfejlesztés óceánon innen és túl [2007-05-31]
  A Népszabadság mai cikkében beszámol a világ első, hibrid meghajtású mozdonyának Los Angeles-i bemutatójáról. A 4400 lóerős dízel- és elektromos meghajtású mozdony akkumulátorai összegyűjtik és eltárolják a dinamikus fékezés során felszabaduló energiát. Mindez igen nagyra becsülendő, ha figyelembe vesszük, hogy egy ilyen 207 tonnás mozdony fékezése során annyi energia szabadul fel, amennyi egyenértékű 160 háztartás egyéves energiafogyasztásával. Az új technológiának köszönhetően az akkumulátorokban tárolt energia visszatáplálásával a jelenleg használatban lévő tehermozdonyokhoz viszonyítva mintegy 10 százalékkal csökken az üzemanyag-fogyasztás és a szennyezőanyag-kibocsátás.
  Ezen inkább érdekes, semmint közvetlenül kapcsolódó hírhez társítva az alábbi ábrán bemutatjuk, hogy mekkora finanszírozási tömeggel számolhattunk és számolhatunk a jövőben Európa szerte az egyre növekvő TEN-T alapoknak köszönhetően (TEN-T publication by DG TREN).

  Egy CR élete [2007-05-31]
  Az ERTMS specifikációk folyamatos megújulását, és minőségi javulását segítik elő az egyes szervezetek által benyújtott változtatási kérelmek (CR - Change Request). Az ETCS jelene pont alatt tárgyalt témakört az ERA friss változáskövetési (CCM) folyamatábrájának magyar fordításával gazdagítottuk, annál is inkább, mivel az eredeti ábra több hibát is tartalmazó változata jelent meg több nemzetközi kiadványban. Azt is mondhatnánk, hogy ezirányú változtatási kérelmünket már fogalmazzuk…

  ERTMS körkép Karel Vinck-től [2007-05-30]
  Érdekfeszítő cikk jelent meg az International Railway Gazette újság hasábjain Karel Vinck, az Európai Bizottság ERTMS koordinátorának tollából. Mr. Vinck a cikk elején röviden bemutatja az ERTMS program történetét és a három ETCS szintet. Az 1. táblázatban már a befejezett illetve a befejezéshez közeli ETCS projektekről láthatunk egy kis összefoglalót, s örömmel fedezhetjük fel benne a Hegyeshalom-Budapest telepítést is.
  A cikk következő része az európai vasúti korridorokkal foglalkozik. Megismerhetjük a hat ERTMS korridort, és a korridor team-ek munkájának eredményeként megszületett korridor tanulmányok fontosságát. A cikk talán egyik legérdekesebb része természetesen az ERTMS projektek finanszírozását veszi górcső alá. Mr. Vinck részletesen bemutatja az ERTMS programokra elkülönített 500 millió eurós keretösszeg felhasználhatóságának lehetőségeit, különös tekintettel a vontatójárművek felszerelésére. Említést tesz továbbá az Egyetértési Nyilatkozatok (LoI) szerepéről, ahol Magyarország ismét szerephez jut, tekintve, hogy – ahogyan arról korábban már a 4e-lapokon beszámoltunk – a területünkön áthaladó D jelű ERTMS korridor egyike annak a háromnak, amelyre vonatkozóan az érintett országok közlekedési miniszterei már aláírták a Nyilatkozatot, elősegítve ezzel azt, hogy az ERTMS programok finanszírozása e külön keretből lehetővé váljon. Mr. Vinck reményét fejezi ki, hogy a további három Egyetértési Nyilatkozat aláírására még ez évben sor kerülhet.
  Ugyancsak érdekfeszítő információkat olvashatunk a specifikációs változásokkal kapcsolatosan, miközben egyre sürgetőbb annak a kritikus telepítési tömegnek az elérése, ami hozzásegíti a korridorokat ahhoz, hogy a vasút versenyképessége hathatósan fokozódjon a közúttal szemben.
  A cikk elektronikus formája – sajnos ábrák és táblázatok nélkül – elérhető ide kattintva!

  Várja hírlevelünket! [2007-05-15]
  Továbbra is ajánljuk figyelmébe hírlevelünket, amelynek segítségével azonnal értesül a honlap frissítéséről, és így első kézből szerezhet tudomást az ERTMS világának újdonságairól.Keresse a Hírlevél pontot a Moduloknál!

  Megnyitottuk a képzelet áruházát [2007-05-15]
  "Mindenre kapható". Ezzel a szlogennel indítjuk útjára ERTMS webáruházunkat, ahol sokféle ERTMS pályamenti és fedélzeti rendszermodul, valamint komplett rendszerek képzeletbeli árusításán keresztül igyekszünk bemutatni az ERTMS fejlesztésekhez tartozó költségek tartalmát, a költségtervezés összetettségét, és egyáltalán a bevezetéshez kapcsolódó döntések meghozatalának nehézségeit. Fedezze fel az áruházat az ERTMS oldalon, s tesztelje akár a GSM-R tender ajánlattevőinek árait!

  Tenderbontás [2007-05-15]
  Május 7-én megtörtént a MÁV és GySEV hálózatra kiírt GSM-R tender első ajánlatainak felbontása. A tender két résztvevője, a Siemens, valamint a Kapsch-Nortel konzorcium egymástól meglehetősen különböző árajánlattal rukkolt elő.
  Miközben a MÁV előzetes becslése szerint a több mint 4000 kilométernyi vasúti fővonal lefedése GSM-R-rel mintegy 86 Mrd forintért valósítható meg, a GKM folyamatosan a beruházási költség drasztikus csökkentését ösztönzi. Ilyen szempontból is érdekes, hogy a Siemens a 4000 kiométeres hálózatot 474 millió euróért (118,5 Mrd Ft), míg a Kapsch-Nortel páros ugyanezt 264 millió euróért (66 Mrd Ft) valósítaná meg, legalábbis az első kör végi ajánlatokat nézve. Figyelemre méltó, hogy a konzorcium ajánlata már ebben a verzióban is jelentősen az előzetesen becsült ár alatt van.
  Mindkét cég élt a tender nyújtottta lehetőséggel, és további ajánlatot is adott be: mindketten a mintegy 3000 kilométeres telepítést vizsgálva második lehetőségként. A Kapsch-Nortel a maga 209 millió eurós (kb. 52 Mrd Ft) ajánlatával ismét jelentősen a Siemens 264 milliós eurós (66 Mrd Ft) ajánlata alá ment.
  A versenyben persze még korántsem lehet eredményt hirdetni. A szállítók ajánlatai a közbeszerzési eljárás tárgyalásos szakaszában mind műszaki tartalomban, mind árban még jelentősen változhatnak.
  Kíváncsian várjuk, hogy korábbi szavazásunkon mely csoportnak lesz igaza, s mikor szólalhat meg az első üzemi GSM-R telefon hazánkban!
  (Forrás: Népszabadság online: 2007. május 8. - 445629)

  Aláírt Egyetértési Nyilatkozat [2007-05-15]
  Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium előrehaladott tárgyalásokat folytatott annak érdekében, hogy Magyarország - ha csak utólag is, de - csatlakozzon a D jelű ERTMS korridorban érintett országok közlekedési miniszterei által 2006. decemberében aláírt nyilatkozathoz. Örömmel értesítjük a kedves olvasókat, hogy 2007. áprilisában a magyar fél által aláírt szándéknyilatkozat eljutott az illetékesekhez, így reményeink szerint Magyarország újfent teljes erővel haladhat az ERTMS fejlesztések útján.

  Szavazás [2007-05-03]
  Új hónap, új szavazás. Drasztikus forrásmegvonással fenyegeti a vasutakat a jövő évre a GKM. Megakasztja vajon mindez a hazai ETCS fejlesztéseket? Kérjük szavazzon ismét a 4e-lapokon!

  Szavazás [2007-05-03]
  Mindenki megnyugtatására szeretnénk közölni, hogy hallgatásunknak ismét megvan a maga oka. Immár tesztelés alatt lévő fejlesztésünk eredményeképpen rövidesen egyedülálló, meglepő újdonsággal várunk mindenkit... Reméljük hozzásegít minket ahhoz, hogy látogatottságunkat továbbra is ilyen mértékben (lásd ábra) tudjuk növelni e szűk szakmai bázist érintő témakörben. Türelem hát!

  Előrelépés korridor ügyekben [2007-04-03]
  2006. decemberében beszámoltunk arról, hogy Magyarország nem írta alá a D korridor nyilatkozatát. Örömmel számolunk be ezúttal arról, hogy értesüléseink szerint Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter várhatóan hamarosan Párizsban aláírja a D korridor egyetértési nyilatkozatát, az ún. Letter of Intent-et (LoI). Ezzel a D jelű ERTMS teherszállítási korridor hivatalosan is a spanyolországi Valenciától a magyar fővárosig tart majd, s Magyarország képviselői a továbbiakban is folyamatosan részt vesznek a korridor-team és az ennek kapcsán szerveződésben lévő Európai Gazdasági Érdekeltségi Csoport (EEIG) munkájában.

  Cikk [2007-03-07]
  Van-e súlyos hiba az ETCS specifikációban? Mire bukkantak Luxemburgban a telepítések során? Miért kér sürgős választ az Európai Vasúti Ügynökség a tagországoktól? Új cikkünkben ennek jártunk utána. Keresse a Modulok Cikkek rovatát!

  Szavazás [2007-03-01]
  Új hónap, új szavazás. 2006 decemberi szavazásunkon a vártnál nagyobb sikert ért el az ETCS 3-as szintje látogatóink körében. Mégis mit gondol, hol teljesedhet ki a vasútüzemben a későbiekben igazán a 3-as szint? Kérjük szavazzon ismét a 4e-lapokon!

  Frissítés [2007-03-01]
  Javításokat végeztünk, így például helyreállítottuk az EVC funkciócsoportok korábban hibás linkjeit.

  Frissítés [2007-02-16]
  Kik látogatják a 4e-lapokat? Vajon Ön abba a korosztályba tartozik, amely a leggyakrabban jár a honlapokon? Hogyan értékelték munkánkat a nyereményjáték résztvevői? Mindezt megtudhatja rövid statisztikai összesítőnkből a nyereményjáték pontra kattintva.

  Frissítés [2007-02-08]
  Megtörtént nyereményjátékunk sorsolása. Gratulálunk nyerteseinknek, akik az ETCS könyv egy-egy példányával gazdagodtak.
  Emellett végeztünk néhány apróbb hibajavítást az EIRENE lapon.

  Szavazás [2007-01-31]
  Új hónap, új szavazás. Ön szerint kap-e idén hatósági engedélyt az ETCS a Budapest-Kelenföld - Hegyeshalom vasútvonalon? Kérjük szavazzon ismét a 4e-lapokon!

  Nyereményjáték [2007-01-31]
  Lezárult januári nyereményjátékunk. Köszönjük a visszaküldött kérdőíveket. A sorsolást követően a nyerteseket e-mailen értesítjük.

  Kiáltás az egységes ETCS szabványokért [2007-01-30]
  Mi történik, ha a Német Vasút vezérigazgatója vehemensen szembeszáll az ipari beszállítókkal egy nemzetközi találkozón? Milyen is egy igazán szenvedélyes vita, ha az a nyílt porondon zajlik? Új cikkünkben erről olvashat egy rövid beszámolót.

  Az ETCS könyv elérhetőségei [2007-01-23]
  Az ETCS oldalon az 'ETCS könyv' rovatban feltüntettük a kiadvány eddigi elérhetőségi helyeit. Keresse a könyvtárakban és a szakmai berkekben.

  E-mail cím változás [2007-01-23]
  A 4e-lapok e-mail címe megváltozott! Kérdéseivel, észrevételeivel ezentúl az admin@etcs.hu címen érhet el minket.

  Nyereményjáték [2007-01-12]
  Ha már unja az ERTMS kvízjátékot, s kívülről tudja az összes választ, akkor itt az ideje, hogy tovább bővítse tudását. Töltse ki rövid kérdőívünket, iratkozzon fel hírlevelünkre, és Öné lehet egy, a 2006-ban megjelent, több mint 350 oldalas ETCS könyvből. Játszon velünk és nyerjen: 2007 január 31-ig!

  Frissítés [2007-01-05]
  Frissítettük az Arcképcsarnok rovatot az ERTMS oldalon. Felraktuk Arnold Trümpi fényképét, így pótolva a svájci ETCS-guruval kapcsolatos elmaradásunkat. Időközben néhány helyesírási hibát is korrigáltunk.

  BUÉK [2007-01-02]
  Boldog és eredményekben gazdag újévet kívánunk minden tagunknak és látogatónknak!

  Szavazás [2007-01-02]
  Új hónap, új szavazás. Mit gondol mikor szólalhat meg az első üzemi GSM-R telefon hazánkban? Kérjük szavazzon ismét a 4e-lapokon!

  Frissítés [2007-01-02]
  Bővítettük a Szervezetek rovatot az ERTMS oldalon. Mától elérhetőek az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) és a GSM-R beszállítói csoport legfontosabb adatai.

  Frissítés [2007-01-02]
  Ismeri ön Klaus Konrad-ot? Tudja-e milyen szerepe volt az EIRENE projekt kialakulásában, s mikor lett az ERIG elnöke? Ha igen azért, ha nem azért olvassa el a kibővített Arcképcsarnok rovatot az ERTMS oldalon!

  Frissítés [2007-01-02]
  Frissítettük a linkek rovatot. Átvezettük az Európai Vasúti Ügynökség új domain-jét, és csoportba szedtük a GSM-R beszállítói csoportot alkotó cégek elérhetőségét.

  Hirdessen a 4e-lapokon! [2007-01-02]
  Az ingyenes hirdetési felületet kínáló akciónk lezárult, ám továbbra is Ön előtt a lehetőség, hogy egy hónapig díjmentesen hirdessen a 4e-lapokon. A részletekért kattintson ide.

  Magyarország nem írta alá a D korridor nyilatkozatát [2006-12-14]
  A 4e-lapok frissítésre adott szomorú indokot 2006. december 12-e. E napon írta alá a spanyol, a francia, az olasz és a szlovén közlekedési miniszter a D jelű ERTMS korridor Egyetértési Nyilatkozatát (Letter of Intent). A korridor Budapestig történő meghosszabításáról folyó tárgyalások 2006. nyár végére eredményre vezettek, ezzel Magyarország a korridorban érintett tagállammá vált, s az ezen vasútvonalaink számára is megnyílhattak volna az ERTMS fejlesztésekre elkülönített TEN-alapok. Mindezek ellenére az előkészítő munkálatok során a hazai döntések késlekedése miatt a magyarországi vonatkozásokat a levéltervezetből kihúzták, és magyar-szlovén határátmenetre javították át. Az esetleges későbbi, utólagos magyar nyilatkozattételről további információk egyelőre nem állnak rendelkezésünkre.

  Frissítés [2006-12-14]
  Frissítettük az ERTMS oldal Arcképcsarnok rovatát, miután a MÁV Zrt. menedzsmentjének átalakítását követően dr. Mosóczi Lászlót 2006. december 11-ei hatállyal a vállalat üzletági általános vezérigazgató-helyettesévé nevezték ki.

  Hírlevél [2006-12-13]
  Ha azonnal szeretne tudomást szerezni a 4e-lapokat érintő fejlesztésekről, friss információkról, akkor iratkozzon fel hírlevelünkre. Keresse a Hírlevél pontot a Moduloknál!

  Letölthető az aláírt ERTMS Memorandum of Understanding [2006-12-12]
  Felkerült a Kapcsolódó anyagok közzé az ERTMS egyetértési nyilatkozat, azaz a Memorandum of Understanding (MoU) aláírt változata.

  Oldaltérképek a könnyebb tájékozódásért [2006-12-12]
  Végre pótoltunk egy újabb hiányosságot: a 4e-lapokon való könnyebb tájékozódás érdekében mától elérhető a lapok oldaltérképe a Modulok részen.

  Frissítés [2006-12-12]
  Kijavítottunk néhány hibát, és frissítettük a korridoranyagokat.

  Fejlesztés [2006-12-08]
  Mától elérhető az új, "ERTMS korridorok" menüpont az ERTMS oldalon. Mind a hat ERTMS teherszállítási korridorról részletes információkat olvashat.

  Szavazás [2006-12-01]
  Új hónap, új szavazás. Ön szerint mi az optimális stratégia a magyar vasút számára? ETCS-szel vagy anélkül? Melyik ETCS szintet javasolná a döntéshozóknak? Kérjük szavazzon ismét a 4e-lapokon!

  Arcképcsarnok [2006-11-30]
  Érdekességképpen elkezdtük összegyűjteni az ERTMS "nagyjait", és rövid életrajzukkal, valamint fotóikkal igyekszünk mindenki számára ismertté tenni őket. Keresse az arcképcsarnok rovatot az ERTMS oldalon!

  Fejlesztés [2006-11-30]
  Kiegésztítettük a Szervezetek rovatot. Az Európai Bizottság két, az ERTMS ügyekben meghatározó szereppel bíró szervezeti egységét, a Közlekedési és Energetikai Főigazgatóságot (DG-TREN), valamint a Regionális Politikák Főigazgatóságát (DG-REGIO) mutatjuk be.

  Megújultak a 4e lapok! [2006-11-30]
  Közel egy hónapnyi csend után eláruljuk hallgatásunk okát: 2006. december 1-től megújult formában böngészheti a 4e-lapokat. Az új, 3 oszlopos elrendezés kezelhetőbbé, a CSS alapú design pedig gyorsabbá és szemléletesebbé teszi az oldalakat. Őszintén reméljük, hogy az új forma elnyeri minden kedves olvasónk tetszését.

  Közeledve Európához [2006-10-30]
  Mintegy előző cikkünket folytatva körülnéztünk az Európai Unió felé törekvő országokban is. Lássuk mi foglalkoztatja Romániát, Bulgáriát és Horvátországot! Van-e esély a szerbiai változásokra? Keresse a Cikkek rovatot.

  Bővítettük a pilot projektek rovatot [2006-10-18]
  Bővítettük az ERTMS oldalt. A Projektek rovatban elérhető az olasz 2-es szintű tesztszakasz (Arezzo-Firenze) rövid leírása. A pilot projekt 2000 tájékán komolyan hozzájárult az ETCS 2-es szintű specifikációk továbbfejlesztéséhez, és megalapozta a Róma-Nápoly közötti 2-es szintű üzleti projektet is.

  Körülnéztünk Európában [2006-10-13]
  Új cikkünkben röviden bemutatjuk több európai ország aktuális problémáját. Ki mivel küszködik, ki miben látja a fő kihívásokat, kinek milyen a kapcsolata a nemzeti hatóságokkal? Keresse a Cikkek rovatot: "Európai kitekintő".

  Szavazás [2006-10-01]
  Új hónap, új szavazás. Kérjük segítse továbbra is szavazatával a 4e-lapok fejlesztését! Köszönjük!

  Fejlesztés [2006-09-30]
  Az EIRENE oldalon a tartalomjegyzékben új pontként szerepel a SIM kártya, ahol rövid ismertetőt talál az EIRENE hálózatban alkalmazott SIM kártyákról. Kiegészítettük továbbá az OMS alrendszerről írottakat, az ERTMS rövidítések fejezetét és a linkeket is.

  Frekvenciaéhség jelei mutatkoznak [2006-09-30]
  Az európai vasutakat képviselő UIC erős lobbytevékenységet folytat jó ideje annak érdekében, hogy újabb 4-4 MHz-es frekvenciasáv-párt foglalhasson le a GSM-R technológia számára, megoldva ezzel a napjainkban jelentkező kapacitásproblémákat.
  A beadvány a GSM-R jelenlegi frekvenciasávjai (876-880 MHz uplink és 921-925 MHz downlink) alatti 4-4 MHz-et, azaz a 872-876 és a 917-921 MHz-es frekvenciasávokat kérelmezi. E sávokban napjainkban közcélú nemzeti alkalmazások és a közcélú TETRA hálózat működik, míg a 872 MHz alatti tartományban katonai hálózatok működnek.
  Az Egyesült Királyságban a kiosztásban illetékes Ofcom hivatal (Office of Communications) ráadásul évek óta igyekszik az egyes frekvenciasávok szerepét tisztázni, és a lehetséges rendelkezésre álló sávokat meghirdetni. Különösen kiemelt szerepe van ebben az UIC által kiszemelt, a GSM-R sávok alatti két frekvenciatartománynak.
  Mikor 2005 januárjában az Ofcom megjelentette a spektrumok kiajánlására vonatkozó tervét, mintegy 15 meghirdetni kívánt frekvenciatartománnyal, rövidesen 68 különböző észrevételt kapott, amelyből 28 éppen az említett két tartományra vonatkozott.
  Az európai határozat egyelőre várat magára, az Ofcom pedig ideiglenesen elodázta a frekvenciatartomány-pár meghirdetését.

  Új, "Cikkek" nevű rovatot nyitottunk [2006-09-29]
  Az ERTMS-hez kapcsolódóan időnként e rovatban közlünk cikkeket a továbbiakban. A 4e-lapok első összeállításának címe: Interoperabilitás a közúton - lehetőség a vasútnak?

  A D korridor elérte Magyarországot [2006-09-29]
  Jóllehet a magyar képviselő már 2005 júliusában felvetette a D korridor meghosszabbításának ötletét, a tényleges tárgyalássorozat megkezdése 2006 nyaráig váratott magára. Mindazonáltal 2006. szeptemberétől a D jelű ERTMS teherszállítási korridor Ljubjanától Hodoš határállomás érintésével egészen Budapestig tart, így közvetlen összeköttetés jön létre az E korridorral (Drezda-Prága-Bécs/Pozsony-Budapest). Ezentúl tehát a D korridor ülésein is képviselteti magát Magyarország, megpróbálva minél eredményesebben lobbizni a hazai ERTMS fejlesztések előrehaladásának érdekében.
  ERTMS teherszállítási korridorok

  Az európai koordinátorok jelentése [2006-09-21]
  Az Európai Bizottság szeptember 13-án fogadta el Jacques Barrot alelnök közleményét az európai koordinátorok főbb eredményeiről. A hat koordinátort 2005 júliusában nevezték ki, feladatuk a transzeurópai közlekedési hálózat bizonyos projektjeivel kapcsolatosan az előrehaladás értékelése.
  Jelentést tett Karel Vinck ERTMS koordinátor, és Loyola de Palacio, a 6. számú kiemelt projekt (a Lyon–Trieszt–Divača/Koper–Divača–Ljubljana–Budapest–ukrán határ vasúti tengely) koordinátora is. Mindketten javaslatokat tettek e kiemelt fontosságú projektek hatékony megvalósítására vonatkozóan.
  Európai koordinátorok
  Mrs. Loyola de Palacio Magyarországot érintően kiemelte jelentésében, hogy "a tengely keleti részén a megvalósítás ütemezése és a tervezett infrastruktúra típusa egyaránt gondot okoz". Így a susai-völgyi (Franciao.) késlekedés mellett sajnos Magyarország a másik kiemelt problématerületet képviseli a jelentésben.
  Karel Vinck, az ERTMS koordinátora többek között kiemeli, hogy mintegy 500 millió euro elkülönítése történik meg a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozóan ERTMS fejlesztésekre, míg az új TEN finanszírozás 50%-os támogatottságot biztosít ERTMS fejlesztésekre (pályaoldal és fedélzet). Szorgalmazza a közös, több ország közreműködésével zajló tervezési-pályázati-fejlesztési fellépéseket. Támogatja továbbá az Európai Vasúti Ügynökség szerepének tovább erősítését, az ehhez szükséges humán és tárgyi eszközök biztosítását.
  Valamennyi koordinátor jelentésének teljes szöveg elérhető az alábbi címen:
  http://ec.europa.eu/ten/transport/coordinators/index_en.htm

  Fejlesztés [2006-09-20]
  Ahogy ígértük, megtettük! Mától elérhető a kibővült EIRENE tartalom. Kellemes böngészést kívánunk hozzá mindenkinek!

  Fejlesztés az EIRENE oldalon [2006-09-13]
  Hamarosan egészében megújul az EIRENE oldal. Néhány napon belül az eddigieknél jóval gazdagabb tartalommal várjuk látogatóinkat.

  Frissítés [2006-09-08]
  Felkerült számos eleddig elmaradt forráshivatkozás. Ezúton is köszönjük a türelmet!

  Frissítés [2006-09-02]
  Egy jó honlapra ráfér a frissítés. És sajnos mi is találtunk néhány hibát. Javítottuk!

  Elindultunk! [2006-09-01]
  2006. szeptember elsején 0 óra pár perckor elindultak a 4e-lapok, azaz a www.ertms.hu, a www.etcs.hu, a www.eirene.hu és a www.etml.hu.


  Lap teteje