You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

EIRENE hívásszolgáltatások

Hívással kapcsolatos szolgáltatások


Zártkörű felhasználói csoport
Az EIRENE hálózat által nyújtott lehetőségekhez csak egy előre meghatározott felhasználói csoport férhet hozzá. Aki nem tagja ennek a csoportnak, az nem képes hozzáférni sem az EIRENE funkcióihoz, sem a hálózat szolgáltatásaihoz. Ezzel megakadályozható, hogy korlátozás nélkül felhívható legyen akár egy mozdonyvezető, vagy éppenhogy egy mozdonyvezető korlátozás nélkül hozzáférjen a nyilvános mobilhálózatokhoz. Az EIRENE hálózatok közötti interoperabilitás természetesen e téren is alapkövetelmény marad.

Többszintű prioritás és hívásmegszakítás
A közcélú hálózatok üzemeltetésében is szempont az, hogy a vészhívások, segélykérések akkor is felépüljenek, ha a hálózat sérült, korlátozottan üzemképes, vagy túlságosan leterhelt, és a normál hívások felépítése akadályokba ütközik. A különcélú hálózatokban – így a komoly biztonsági követelményeket támasztó ETCS-t is kiszolgáló EIRENE esetében is – ez különösen fontos. A GSM-R rendszer öt különböző prioritási szintet tud megkülönböztetni:
0. vasútüzemi vészhívás,
1. vonatbefolyásolás (biztonsági),
2. nyilvános vészhívás és adott körzet mozdonyvezetői közti csoporthívás,
3. vasútüzemi hívások,
4. vasúti információ szolgáltatások.

A rendszer minden híváshoz prioritási számot rendel, ami lehetővé teszi, hogy egy magasabb prioritású hívás „elnyomjon” egy folyamatban lévő alacsonyabb prioritású hívást. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha egy kellően magas prioritású hívás érkezik egy foglalt előfizetőhöz, a fennálló kapcsolat megszakad, és helyette a magas prioritású hívás lép működésbe.
Az ún. hozzáférési osztályok lehetővé teszik azt is, hogy kis hálózatkapacitás idején a különböző szolgálatok fontosságuk sorrendjében jussanak csatornához. Tehát míg normál üzemi körülmények között a hívásprioritások adnak elsőbbségi lehetőséget bizonyos felhasználók számára, addig a hálózaton előforduló forgalmi torlódás, részleges hálózatkiesés, stb. esetén a GSM-ben bevezetett hozzáférési osztályok segítségével korlátozható ideiglenesen egyes felhasználócsoportok hálózathoz való hozzáférése. Az alap hozzáférési osztályok prioritási különbség nélkül 0-9-ig számozottak, minden MS tartozik valamelyikbe. A 10. hozzáférési osztály speciális kód vészhívások engedélyezéséhez, illetve tiltásához. A kiemelt szolgálatcsoportok számára az alábbi hozzáférési osztályok állnak rendelkezésre:
11. hálózat operátorok,
12. biztonsági szolgálatok,
13. közszolgáltatások,
14. vészhívás szolgáltatások,
15. hálózat operátori személyzet.

Ha tehát egy MS a SIM kártyáján lévő adatok szerint valamelyik speciális hozzáférési osztályba tartozik, akkor a PLMN operátor által ideiglenesen bevezetett hálózat-hozzáférési korlátozás ellenére a felhasználó képes maradhat hívás kezdeményezésre és fogadásra.

Fejlett híváskezelés – hívástartás, átadás, átirányítás, stb.
A folyamatban lévő hívás résztvevője ideiglenesen kiléphet a hívásból annak tartásba tételével. Később a tartásba tett hívásba bármikor visszakapcsolódhat. A felhasználóhoz érkező hívás vagy adat esetén – ha az foglalt, nem válaszol vagy nem elérhető – lehetőség van annak átirányítására egy másik felhasználó felé. Ilyenkor a továbbított hívás prioritása az eredeti híváséval egyezik meg. A rendszer figyelmezteti továbbá a hívásban résztvevő felhasználót akkor, ha irányában hívás várakozik.

Automatikus válasz lehetősége

Bejövő és kimenő hívások korlátozása, tiltott számok
A hálózatmenedzsment feladata, hogy a hozzáférési mátrix alapján meghatározza az egyes felhasználók jogosultságait. Az egyéni felhasználóra megadható, hogy ne kezdeményezhessen hívást:
  • másik (fix vagy mobil) hálózatba (pl. külföld),
  • bizonyos hívószám-típusokra (pl. emelt díjas),
  • bizonyos előre meghatározott telefonszámokra (pl. mozdonyvezetők felé);

illetve ne fogadhasson hívást:
  • bármely más (fix vagy mobil) hálózatból,
  • meghatározott (fix vagy mobil) hálózatból,
  • bizonyos hívószám-fajtákról,
  • bizonyos előre meghatározott telefonszámokról.

Ellenőrző kijelzések
A berendezések kijelzőin lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a hívó/hívott fél azonosítója szabványos telefonszám, illetve funkció esetén szöveges formában is megjeleníthető legyen. Opcionálisan lehetővé tehető ugyanakkor, hogy bizonyos hívószámok kijelzését a rendszer ne tegye lehetővé (védett számok).

Díjszabási információ
Ahol a szolgáltatás díjköteles, ott a rendszer információt nyújt az érvényes díjszabásról is.

Lap teteje