You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

EIRENE általános célú rádió

Az általános célú rádió kialakítása


Az általános célú rádió feladataiAz általános célú rádió kialakítása


Az általános célú rádió szabványos GSM interfésszel rendelkezik (GSM-MT - GSM Mobile Termination), ezen keresztül zajlik a normál GSM alapú kommunikáció. A készüléken található adat interfész lehetővé teszi számítógéphez történő csatlakoztatását.
Az általános célú rádió felépítése és interfészei

Az általános célú rádióra vonatkozóan elvárás, hogy a specifikációkban megfogalmazott követelmények teljesítése mellett a készülékek - felhasználói szemszögből - a lehető legnagyobb mértékben hasonlítsanak a kereskedelmi forgalomban kapható mobilkészülékekhez.
Az általános célú rádió MMI-a a következő egységekből áll:
  • kijelző,
  • kezelőpanel,
  • hangszóró,
  • mikrofon.

A készülék be/kikapcsoló gombja a vétlen kezeléssel szemben védett kell legyen. A hangerő állítását könnyen kezelhető módon kell kialakítani. A PTT funkció elérhető kell legyen, de nem szükséges önálló PTT gomb kialakítására. A specifikációs ajánlás szerint 4 darab gyorshívásos tárcsázás elérhetőségét célszerű biztosítani, külön e célú gombok azonban ez esetben sem szükségesek. Ha a vasútüzemi vészhívás lehetséges az adott készülékről, akkor annak vétlen kezelésének megakadályozására kiemelt figyelmet kell fordítani.
Akusztikus hangjelzés mellett vizuális jelzésnek kell figyelmeztetnie a felhasználót, ha az akkumulátor már csak 10 percnyi kétirányú kommunikációra elegendő energiával rendelkezik. A kijelzőn folyamatosan láttatni szükséges a hálózat elérhetőségét, illetve annak problémáját. A hálózat elvesztésére hangjelzés is figyelmeztet.
Általános célú rádió

Ez az általános célú használatra tervezett Sagem készüléktípus normál környezeti feltételek között alkalmazható. Főbb jellemzői:
  • GSM-R frekvencia sáv,
  • ASCII és vasútspecifikus tulajdonságok,
  • kihangosítható,
  • 8 órás üzemelés a belső áramforrásról (20 % hívás, 5% csoport hívás, 75% készenlét).


Az általános célú rádió feladatai


1. Hívással kapcsolatos funkciók

Az engedélyezett felhasználók felhívása
Az általános célú rádió a hagyományos telefonokhoz hasonlóan képes kell legyen a hálózat által engedélyezett érvényes telefonszámok felhívására.

Vasútüzemi vészhívás kezdeményezése
Adott általános célú rádiók számára engedélyezett lehet vasútüzemi vészhívás kezdeményezése, jellemzően valamilyen irányítói munkakörben. A kezelőfelületen egyedi kezeléssel kell a vasútüzemi vészhívás meghívhatóságát biztosítani.

Bejövő pont-pont hívások fogadása
Bejövő hívásra akusztikus és vizuális jelzés figyelmeztet. Rendelkezésre állása esetén a hívó fél funkcionális azonosítóját ki kell jelezni.

Bejövő körözvény- és csoporthívás fogadása
Rövid akusztikus és vizuális jelzés figyelmeztet a bejövő hívásra. A csoportazonosítót a mobilkészülék kijelzi. Körözvényhívás esetén a felhasználót egyértelműen informálni kell arról, hogy nincs válaszolási lehetősége. Csoporthívás esetén a PTT gomb alkalmazásával kérhet beszédjogosultságot a felhasználó, aminek szükségességére figyelmezteti a készülék. A jogosultság megszerzésének sikerességéről ugyancsak egyértelmű visszaigazolás kell érkezzen, és csak ezután kezdődhet meg a tényleges beszédkapcsolat, a PTT gomb folyamatos nyomva tartása mellett. Ha időközben a mobilkészülék kihalad a csoport- vagy körözvényhívás körzetéből, akkor a megszakadt hívásról akusztikus és vizuális jelzéssel értesítést ad a készülék.

Vasútüzemi vészhívás fogadása
Amennyiben a funkció elérhető az adott általános célú rádión, akkor az technikailag megegyezik egy szabványos körözvény- vagy csoporthívás fogadásával, mindamellett egy jellegzetes megkülönböztető hang és kijelzés kíséri.

Hívás befejezése
Az általános célú rádión is lehetővé kell tenni a hívások befejezését mindazon esetekre, amikor a felhasználó számára ez engedélyezett (a nem a felhasználó által kezdeményezett körözvény- és csoporthívásokat a felhasználó nem jogosult befejezni).


2. Egyéb funkciók

A mobilkészülék be- és kikapcsolása
A készülék különálló be/kikapcsoló gombbal kell rendelkezzen. A mobilkészülék bekapcsolásakor ideiglenesen minden kijelzés felvillan, majd elindul az automatikus önteszt. Bármilyen hibaállapotról a készüléknek akusztikus és vizuális jelzésen keresztül tájékoztatnia kell a felhasználót. Az önteszt sikeres lefutása után a készülék kezdeményezi a valamely elérhető hálózathoz történő csatlakozást. Ennek sikere esetén hangjelzés mellett az adott hálózat nevét ki kell jelezni. Sikertelenség esetén akusztikus és vizuális jelzéssel kell a felhasználót tájékoztatni.
Kikapcsoláskor megtörténik a készülék által befejezhető hívások lezárása, a hálózatból történő kijelentkezés és a kijelző törlése, valamint a funkciók tiltása. Kikapcsoláskor a készüléknek valamennyi beállítást és tárolt információt meg kell őrizni.

Nyelv kiválasztása
Alapértékként a nemzeti vasúttársaság által beállított nyelv szerepel, a készülék első bekapcsolásakor ezt veszi figyelembe. Lehetőséget kell viszont biztosítani arra, hogy a felhasználó megváltoztathassa a nyelvet, amit a készüléknek ettől fogva beállításként tárolnia kell. A támogatott nyelvekről minden vasúttársaság maga dönt, de maga a hardver legalább tíz különböző nyelv támogatására kell, hogy képes legyen.

Mobilhálózat kiválasztása
Lehetővé kell tenni, hogy amennyiben nincsen éppen folyamatban lévő hívás, akkor a felhasználó szabadon választhasson hálózatot a prioritással rendelkező engedélyezett hálózatok közül. Az automatikus hálózatváltásokról akusztikus és vizuális jelzéssel kell tájékoztatni.

Bejelentkezés funkcionális hívószámra, kijelentkezés
Lehetővé kell tenni, hogy a felhasználó általános célú rádiójával bejelentkezhessen valamely funkcionális hívószámra, kijelentkezhessen arról, illetve szükség esetén megváltoztathassa azt.

Telefonszámok tárolása és előhívása
Az általános célú rádió szerkeszthető és bővíthető telefonszám-jegyzékkel kell rendelkezzen.

Számítógép csatlakozás
Az általános célú rádió opcionálisan kialakítható oly módon, hogy számítógéphez lehessen csatlakoztatni.

Lap teteje