You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

EIRENE helyfüggő címzés

Helyfüggő címzés


A helyfüggő címzés (location dependent adressing) az a szolgáltatás, amikor a hívó fél földrajzi helyétől függ, hogy egy adott hívószámon mely előfizetőt kapcsolja számára a rendszer. A funkcionális számozásban ilyen tulajdonsággal az 1xxx felépítésű rövidített hívószámok rendelkeznek. Például az 1200 hívószámon mindig az aktuális főmenetirányító érhető el. A rendszer jellemzően az alapján, hogy a hívó melyik cellában tartózkodik, egy adatbázisból kikeresi a területileg illetékes főmenetirányító fix hívószámát, és a hívást erre a számra irányítja át.
Helyfüggő címzésű hívószámokkal leginkább a diszpécser jellegű szolgálatokat célszerű ellátni, de ide tartozik a területileg illetékes ETCS RBC címzése is. A területi illetékességi határok szabadon megválaszthatók, minden helyfüggő címzésű hívószámnál különböző lehet.
Minthogy a cellák között átfedés van, így az, hogy egy készülék mikor kerül át egyik cellából a másikba, az a pillanatnyi terjedéstől a cellák kihasználtságáig sok mindentől függ. Ha az előfizető cellahatáron tartózkodik, és a cellahatár illetékességi határ is egyben, akkor bizonytalanná válhat a helyfüggő címzés. Ennek esélyét csökkenti, hogy a GSM-R rendszerben a cellahatárokat két állomás közé, a nyílt vonalra célszerű kialakítani.
A bizonytalan címzés áthidalására szolgál a funkcionális számozás megfelelő kialakítása. A már említett 1200 hívószám felépítése a következő: CT=1, ami a rövidített, 4 jegyű hívószámra utal. A 2-es jelen esetben a fő-menetirányítóra utal, míg az utolsó két számjegy, a 00 azt jelenti, hogy az alapértelmezett, azaz a cellaazonosító alapján az adatbázisban meghatározott diszpécser, jelen esetben az alapértelmezett fő-menetirányító kerül hívásra. A 01, 02, stb. számjegyekhez más diszpécsereket lehet rendelni, szintén helyfüggő címzéssel vagy anélkül. Megfelelő számozással, ha a cellahatáron – tartózkodási helyünk szerint – a B diszpécserhez tartozunk, de a rendszer még olyan cellában „lát” minket, ami az A diszpécserhez tartozik, akkor az 1x02 hívószámon a B diszpécsert tudjuk hívni. Fordított esetben, ha a mobilunk olyan cellában tartózkodik, amely a B illetékességi területéhez van rendelve, de földrajzilag az A illetékességi területén vagyunk, akkor az 1x01 hívásával az A diszpécsert tudjuk elérni. (Az x a megfelelő diszpécserszolgálathoz rendelt azonosító, pl. az 5-ös a biztosítóberendezési diszpécsert jelenti.)
Lehetőség van a GSM-R hálózattól független helymeghatározásra is. Ilyen lehet például külső fedélzeti helymeghatározó rendszer vagy valamilyen pályamenti vonatkövető rendszer alkalmazása, de szolgáltathatnak pontos helyinformáció alapjául a pályamenti ETCS balízok is. A cellainformációval kiegészülve így minden területre pontosan kialakítható a kívánt helyfüggő címzés.

Lap teteje