You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

EIRENE OMS alrendszer

Az Üzemeltetési és fenntartási alrendszer (OMS)


Az elsődleges alrendszer az üzemeltetési és fenntartási alrendszer, azaz az OMS (Operation and Maintenance Subsystem). Ez az alrendszer tartalmazza a hálózat-felügyeleti központot, a NOC-ot (Network and Operation Center) és a különböző informatikai rendszereket. Az OMS három fő feladatcsoportja a következő (BMF):
1. A cellás hálózat adminisztrációja
A nagy PLMN hálózatokban rengeteg hálózati adatot kell kezelni. Az adatkezelési eljárások és az adminisztrációs eszközök a hálózatot üzemeltető cég hatáskörébe tartoznak. Az adatok típusától függően két nagy csoportot különböztetünk meg:
  • Kapcsolási adatok és a mobiltelefonok rendszeradatai: ide az MSC és BSC által nyilvántartott adatokat soroljuk. Az OMS-ben zajló vizsgálati eljárások során ellenőrizhető az adatok érvényessége, a kapcsolási út kiválasztása, stb.
  • Cella adatok: A PLMN hálózaton belül minden cella specifikus adatokkal rendelkezik. Az adatbázisból grafikus programok segítségével vázolható fel a hálózat felépítése, vagy kezdeményezhető például esetleges módosítása.
2. Az előfizetők nyilvántartása és adminisztrációja
A forgalom biztosításához különböző regisztereket használ a rendszer. A regiszterek tartalmának egy részét az üzemeltető maga határozza meg (pl. előfizetői szám, kategória, egyéb paraméterek), míg másik része előfizetői adatokat tartalmaz (név, cím, stb.). A regiszterek karbantartása, ellenőrzése és esetleges módosítása az OMS-ben történik.
3. Üzemeltetési funkciók
Az OMS számos mérési, tesztelési eljárással biztosítja a folyamatos és megbízható üzemfenntartást a PLMN hálózaton. A mérési eredményeket az MSC és BSC szolgáltatja, de az adatok az OMS-be is elküldésre kerülnek különböző statisztikák készítése céljából, így például:
  • forgalmi mérések különböző földrajzi területeken,
  • forgalmi mérések a forgalom típusát illetően,
  • a forgalom eloszlásának mérése.

A mérések leginkább előtérbe helyezett területe a cella, hiszen a cellán belüli forgalom hosszú távú figyelése a további hálózatfejlesztési és tervezési folyamatok fontos kiindulópontja. Az OMS lehetővé teszi, hogy az üzemeltető folyamatosan ellenőrizze a felhasználóknak nyújtott szolgáltatás minőségét olyan paraméterek mérésével, mint a forgalom, a torlódás, a hívásátadások, az eldobott hívások, az interferencia, stb. Ez a lehetőség segít a rendszer szűk keresztmetszeteinek és problematikus területeinek feltárásában. Ugyancsak lehetőséget biztosít a rendszerbe történő beavatkozásra egy-egy probléma megoldása során. Az Üzemeltetési és fenntartási központnak (OMC - Operation and Maintenance Center) fontos szerepe van a napi karbantartásban is. Összegyűjti és kijelzi a hálózatelemek által kibocsátott riasztásokat és ezáltal lehetővé teszi az operátor számára, hogy feltárja, behatárolja és korrigálja a rendszerben fellépő hibákat és leállásokat.

Lap teteje