You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

EIRENE tolató mód

Tolató mód


A tolatási művelet jellegéből adódóan a tolatócsoportnak speciális kommunikációs igényei lépnek fel. A kommunikáció különösen akkor válik kritikussá, amikor a vonat elején tartózkodó mozdonyvezető hátrafelé tol ütközőbakhoz, vagy egyéb akadályhoz közelítve. Ekkor a mozdonyvezető gyakorlatilag a kapott jelentésekre van utalva, éppen ezért elengedhetetlen, hogy a kapcsolat meglétéről minden résztvevő folyamatosan információval rendelkezzen.
A tolató csoporthívás résztvevői a tolatásvezető, a tolatómozdony mozdonyvezetője és a maximum három tagból álló tolatócsapat, valamint állandó vagy időszakos jelleggel az irányító. A tolatói csoporthívásnak vasútüzemi prioritása van. A tolatási csoporthíváskor a PTT (Press to talk – „Nyomd meg a beszédhez”) funkció segítségével minden résztvevő jogosult valamennyi résztvevő felé beszélni.
A rádiókapcsolat meglétéről az ún. kapcsolat-igazoló jelzés (link assurance signal) ad folyamatos visszajelentést valamennyi csoporttagnak, de elsősorban a mozdonyvezetőnek. A jelzést – értelemszerűen a mozdonyvezető kivételével – bármelyik, de egyszerre csak egy tolatócsoporttag küldheti. Maga a jelzés egy szaggatott hangjelzés (800-850 Hz), amely egy másodpercen keresztül szól, majd két másodperc szünet következik. A kapcsolat igazoló jelentés amellett, hogy a rádiókapcsolat épségéről tájékoztat, felhasználható arra is, hogy a tolatásért felelős személy aktív voltáról is tájékoztatást adjon. Ekképpen kétféle - nemzeti döntés függvényében szabadon választható - lehetőségről beszélünk:
  • a felhasználónak a gombot folyamatosan nyomva kell tartani, vagy
  • a felhasználónak periodikusan kell a gombot megnyomnia.

A kapcsolat igazoló jelzés megszakad, ha a jelzést küldő megnyomja a PTT gombot, mert beszélni kíván. Ezen túlmenően a tolatócsoport valamennyi tagjának lehetősége van tolatási vészhívás kezdeményezésére, ami a körzetben tartózkodó valamennyi tolatócsoporthoz eljut, és ugyancsak a kapcsolat-igazoló jelzés azonnali abbamaradásával jár. A tolatási vészhívás tartalmát, forrását, idejét és résztvevőit a rendszer rögzítheti.
A tolatási kommunikáció alatt a tolatásvezetőn kívül senki nem kezdeményezhet egyéb hívást, az előbb említett vészhíváson kívül. A tolatásvezető egyéb híváskezdeményezésekor elhagyhatja a tolatói csoporthívást, majd az új hívás befejeztével visszatérhet abba. Ha a tolatásvezetőhöz tolatás közben más hívás érkezik, akkor erről vizuálisan és akusztikusan tájékoztatni szükséges. Ezt követően dönthet a hívás fogadásáról vagy elutasításáról. A hívás fogadásakor a hívó bekapcsolódhat a tolatói kommunikációba. A tolatásvezetői telefon kikapcsolása a tolatói hívás befejezését jelenti.

Lap teteje