You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

Az EIRENE

Az EIRENE


A GSM szolgáltatásai ma már igen széles körben jól ismertek, mindannyiunk rendszeresen használja közvetve vagy közvetlenül. A közcélú hálózatokhoz képest a GSM-R (EIRENE) a vasutak igényeire szabott többletszolgáltatásokat nyújt úgy, hogy a nagysebességű vasútvonalak számára is képes megszakadás nélküli kapcsolatot biztosítani.
Az EIRENE rendszer ellátja a pálya és a vonatok közötti adatátvitellel kapcsolatos feladatokat, ugyanakkor biztosítja a vasúti munkások, az állomásokon dolgozók, illetve az adminisztratív és irányító személyzet folyamatos kommunikációját is. A GSM-R rendszer további előnye, hogy az általa megvalósított digitális adatátviteli platform lehetővé teszi a fix és a mobil részlegek közvetlen kapcsolatát biztosító alkalmazások bevezetését. A költségcsökkenést az egységes platform eredményeképpen kialakuló alacsonyabb működtetési és karbantartási költségek, a jobb spektrum kihasználás, valamint a szabványos GSM alapú rendszer bevezetéséből származó alacsonyabb beruházási költségek révén lehet elérni.
Az EIRENE tehát nem csupán egy távközlési eszköz, hanem komplex kommunikációs rendszer. Használata nem csak az eddigi üzemeltetés színvonalának emelését teszi lehetővé, de új szolgáltatások bevezetését is elősegíti. Külön kiemelendő, hogy a biztosítóberendezési és forgalmi szakterületeken a rendszer alkalmazásával személyzet-megtakarítás válik lehetővé, megteremtődik az interoperábilis közlekedés lehetősége, valamint nagymértékben csökken a távközlő- és biztosítóberendezési infrastruktúra beruházások anyagigénye (úm. kábelezés).
A GSM-R az alábbi kommunikációs kapcsolatokkal rendelkezik...:
A GSM-R szolgáltatásai és főbb kapcsolatrendszere

... valamint a következő szolgáltatásokat nyújtja:
 • ETCS
A GSM-R kommunikációs alapot nyújt az ETCS vonatbefolyásolás számára, azaz biztonsági adat- és hangkapcsolatot szolgáltat, amellyel valamennyi az ETCS SRS-ében foglalt követelmény kielégíthető.
 • Irányító és mozdonyvezető közötti beszéd és adatkommunikáció
A funkcionális, valamint helyfüggő számozás lehetővé teszi, hogy a mozdonyvezető egyszerű módon kapcsolatot teremthessen az illetékes forgalomirányítóval, mozdonyirányítóval, fő-menetirányítóval, stb.
 • Távvezérlés
Kétirányú adatfolyamot biztosít a fix központ és a mozdony, vagy más fix hely között. Az adatkommunikáció lehetővé teszi különféle berendezések távvezérlését, mint például a fékpróbázó berendezés, sorompók, tolató mozdonyok, daru és portáldaru, összekapcsolt egyvezetős mozdonyok, peronvilágítás, légkondicionáló stb.
 • Vagyonbiztonsági rendszerek vezeték nélküli kapcsolata
Vonaton vagy vasúti objektumokon telepített biztonsági rendszerek vezeték nélküli elsődleges vagy tartalék kapcsolata. Rongálás, illetéktelen behatolás és egyéb rendkívüli események (pl. tűz, vízelöntés stb.) jelzésének átvitele lehetséges. Átviteli közeg továbbá a védett objektumok területén történő mozgás figyeléséhez (beléptető és térfigyelő rendszerek).
 • Vészhelyzet – területi körözvényhívás
Vészhelyzetben az illetékességi területre körözvényhívással riasztás adható a vasúti személyzetnek. Megkülönböztetett, vörös színű vészhívó gombbal gyors hívásfelépítést tesz lehetővé az irányító, mozdonyvezető, tolatási személyzet, pályamunkások vagy bármilyen más felhasználó között.
 • Tolatás
Az állomási technológiai körzetek jelentős részét a tolatókörzetek teszik ki. A tolatási mozgások végzése fokozottan balesetveszélyes művelet, ezért ehhez olyan dedikált csoporthívás alkalmazható, amely folyamatos csatorna rendelkezésre állást és visszaigazolást igényel (irányító, mozdonyvezető, tolatásvezető és a tolatócsapat között). Ezt a kritériumot az erre a célra kifejlesztett GID 500 protokoll elégíti ki.
 • Pályafenntartási távközlés
Beszéd- és adatkapcsolatot biztosít a pályafenntartó csoportok részére. Lehetővé teszi a csoporthívást a dolgozók között, a pálya mentén és azon túl is.
 • Utastájékoztatás
A GSM-R lehetőséget ad a személyzet nélkül működő állomások, megállóhelyek utastájékoztató berendezéseinek távvezérlésére, vezetékes átviteli út felhasználása nélkül. Biztosítható továbbá a telepített utasterminálok, értékesítő pultok rádiós kapcsolata azokon az állomásokon, megállóhelyeken, ahol a kábelezés nem megoldható vagy nem gazdaságos (pl. megállóhelyen nincs szabad érpár; légvezetékek megszüntetésének igénye esetén; vagy csak nagyobb rendezvények miatt szezonálisan megnövekedett utasforgalomnál).
 • Vonat távközlés – beszéd és adat kommunikáció a vonatszemélyzet és az utasok számára:
- Vonatfedélzeti jegykiadás és infoterminál
Menetjegy- és helyjegy-értékesítés a vonaton, a központi rendszerhez kapcsolódva. Vonatfedélzeti online utas terminál. A fontosabb vonatok személykocsijaiba telepített információs és értékesítő pult, ahol az utas aktuális közlekedési és egyéb adatokat kérdezhet le – úm. csatlakozás, egyéb járatok, idegenforgalmi információk stb. –, illetve bankkártya segítségével menet- és helyjegyet válthat.
- Vonatfedélzeti utastájékoztató berendezés
Személyvonat kocsijaiba telepített vizuális kijelző és hangosbemondó berendezés, amely az úttal, vonatcsatlakozással kapcsolatos és egyéb fontos információkat közöl az utasokkal. GPS (Global Position SystemMűholdas helymeghatározó rendszer) vevővel való kiegészítés esetén, vagy a GSM rendszer helyinformációinak felhasználásával az utastájékoztató információk az aktuális helynek és időpontnak megfelelően automatikusan kerülhetnek továbbításra.
 • Utas kiszolgáló rendszerek
Ide tartozik a nyilvános kártyás telefon vagy a fax és az Internet használata a vonaton. Ezeknek a hagyományos értelemben vett kiegészítő szolgáltatásoknak a vasúttársaság bevételszerzése szempontjából is egyre nagyobb jelentősége van.
 • Helyi távközlés
Kiszolgálja az állomási munkaterületek közötti kommunikációt, mint például vonatfelvétel (kocsi felírás), műszaki kocsivizsgálat, vonatmenesztés, állomásirányítás.
 • Kiterjedt távközlés (wide area)
A nagy területű kommunikáció támogatja a pályamenti, a nem közvetlen a vonatközlekedés érdekében létrehozott kommunikációt és a vasúti fenntartási kommunikációt. Hang- és adatkapcsolatot biztosít a közúti járműveknek, pályaellenőrzésnek, vasúti rendőrségnek és belépési lehetőséget ad zárt, illetve nyilvános hálózatokba.

Lap teteje