You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

EIRENE eljárások

Az EIRENE funkciói és eljárásai


A GSM-R vasúti felhasználási területei közül nagy jelentőségű a vonali rádiórendszer. Itt alapvető követelmény, hogy a mozdonyvezetőt, illetve a vonaton szolgálatot teljesítő egyéb személyeket funkcionális számokkal, elsősorban vonatszámmal lehessen meghívni. A vonatról a tartózkodási helytől függő irányító meghívása a lehető legegyszerűbben – egy gombnyomással – lehetséges. A vonaton belüli távközlés – pl. a két vezetőállás közt, vagy a mozdonyvezető és kalauz között – is alapvető követelmény; bizonyos körülmények között (pl. vészhelyzetben) pedig szükséges lehet a mozdonyvezetőtől az azonos körzetben tartózkodó mozdonyok, vagy a körzetben a pálya mentén munkát végzők felé körözvény-, vagy csoporthívást kezdeményezni.
A beszédátvitel mellett fontos szerepe van az adatátvitelnek is, így ki kell alakítani a mozdonyon lévő ETCS számítógép illetve a pályamenti RBC közötti adatátvitel lehetőségét.
Egy másik nagyon fontos terület a tolatócsoportok kommunikációjának biztosítása. Itt elsősorban a csoporthívás lehetőségét kell biztosítani a mozdonyvezető, a tolatócsapat tagjai és a helyhezkötött szolgálatok között. A balesetek megelőzése érdekében szükséges a kapcsolat esetleges megszakadásának azonnali jelzése.
Emellett más állomási szolgálatok számára is szükségessé válhat – a pont-pont összeköttetés mellett – a csoporthívás lehetősége, illetve bizonyos esetekben az állomás területén tartózkodók körözvényhívása is. A pálya mentén munkát végzőkre ugyanezek vonatkoznak, itt azonban szükség van a tartózkodási hely alapján történő hívásra is.
Napjainkban egyre gyakoribb felhasználói terület a távvezérlés. Itt általában rövid adatcsomagok átvitelére van szükség sorompók, váltók, fékpróbázók, vagy távvezérelt tolatómozdonyok felé.
Fontos feladat lehet az utazóközönség távközlésének kiszolgálása is, mint például vonatokon közcélú telefonok elhelyezése vagy utazási információk vizuális megjelenítése. Utóbbi funkció számára a központi adatbázisból a vonaton lévő feldolgozó egység felé szintén a GSM-R szolgáltatja az adatátvitelt.
Megint csak vasútspecifikus igény a vasúti biztonság érdekében a vészhívás lehetőségének biztosítása, amelynek a csatornák foglaltsága esetén is nagyon gyorsan célba kell érniük, lehetőleg a hívott fél beavatkozása nélkül. Tolatás esetén viszont követelmény, hogy a fennálló összeköttetést ne lehessen megszakítani. Végül a hálózat hibája esetén is alapvető fontosságú bizonyos szolgáltatások biztosítása.

A funkciókkal és eljárásokkal kapcsolatos további információkért kérjük válassza ki a kívánt funkciócsoportot!

Lap teteje