You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

EIRENE kabin rádió

A kabin rádió kialakítása


A kabin rádió feladataiA kabin rádió kialakítása


Valamennyi kabin rádió szabványos GSM interfésszel rendelkezik (GSM-MT - GSM Mobile Termination), ezen keresztül zajlik a normál GSM alapú kommunikáció. Opcionálisan, típustól függően rendelkezhet a készülék a direkt módhoz szükséges egységgel is (DM-MT). A harmadik külső csatlakozási felület maga a DMI, azaz a mozdonyvezető-gép kezelő és visszajelentő felület. A kabin rádió szükség esetén kapcsolatban állhat a Vonatillesztő modullal (fedélzeti utastájékoztató rendszer, UIC intercom rendszer, éberségi berendezés, adatrögzítő, stb.), illetve beszélhetünk az ETCS-szel való adatkommunikációra is kialakított kabin rádióról. Ebben az esetben a rádiómodul szabványosított interfészen keresztül csatlakozik az ETCS fedélzeti berendezéshez. Ezen túlmenően minden vasúttársaság dönthet arról, hogy illeszti-e valamely nemzeti vonatbefolyásoló rendszer fedélzeti alrendszeréhez a fedélzeti rádiómodult.
A kabin rádió felépítése és interfészei

A járműkabinba szerelt rádióegység nem zavarhatja a mozdonyvezetőt a szabad kilátásban. Kialakítását tekintve védettnek kell lennie a nem üzemszerű külső beavatkozásokkal szemben. A kabin rádió DMI-a a következő egységekből áll:
 • kijelző,
 • kezelőpanel,
 • hangszóró,
 • kézibeszélő PTT gombbal.

EIRENE MMI kijelzője és kézibeszélője

Az alábbi képen a SAGEM cég OVK3 kódjelű adapteres rádió terminálja látható. Mozdonyba és bármilyen egyéb járműbe egyaránt telepíthető a berendezés, amely az alaplapra helyezhető és rögzíthető OPH rendszerkészülékből, kézibeszélőből valamint a külső hangszórót meghajtó hangfrekvenciás erősítőből áll. Tápfeszültsége 12 V DC.
Fedélzeti rádióterminál

Valamennyi hívással kapcsolatos funkció letett és felemelt kézibeszélő esetén is végrehajtható kell legyen. A DMI-on lévő jelzések, világító gombok fényerejét és a kijelző kontrasztját a mozdonyvezető állítani tudja. Minden a DMI-on megjelenő információ a mozdonyvezető rendes testtartása mellett, a szokásos irányban olvasható kell legyen. A DMI-on megjelenő karakterek legalább 5 mm magasak. A vészhívó gomb kötelezően feltűnő, piros színű, vétlen kezelés ellen védett.
Abban az esetben, ha a kabin rádió össze van kötve a fedélzeti éberségellenőrző berendezéssel (DSD - Driver Safety Device), akkor az éberségi berendezés riasztása automatikus üzenetküldést tesz lehetővé. Az üzenetben a főmenetirányító megkapja az érintett vonat vonatszámát, a vezérmozdony számát és opcionálisan helyzetinformáció is küldhető.
A rádiómodulnak interfésszel kell rendelkeznie a hatósági adattároló felé is. A rögzítendő események a következők lehetnek:
 • a vészhívó gomb kezelése,
 • bejövő vészhívás fogadása,
 • bejövő és kimenő vészhívások befejezése,
 • vészhívás fogadásának megerősítése,
 • rádióhibák (ha lehetséges),
 • éberségi riasztó üzenet küldése.


A kabin rádió feladatai


1. Mozdonyvezetői hívással kapcsolatos funkciók
Az e csoportba tartozó hívások esetén a kézibeszélő felemelésekor a hívást a kézibeszélőre irányítja a berendezés, a kihangosító hangerejét pedig a minimumra állítja. A kézibeszélő letétele a hívás befejezését jelenti, vagy a hívás az eredeti hangerőn a kihangosítóra kapcsolódik. A PTT gomb alkalmazása valamennyi ide tartozó funkció esetén lehetséges, ha erre ergonómiai okból szükség van. Ilyen ok lehet például, ha a mozdonyvezető kezeit szabaddá akarja tenni, vagy ha a kabin zajszintje magas, és nem kívánatos ennek a másik félhez való folyamatos eljuttatása.

Irányító felhívása
A mozdonyvezetőnek a lehető legegyszerűbben (egygombos kezelés) kapcsolatot kell tudnia teremteni az elsődleges, a másodlagos és a felsővezetéki irányítóval. Az irányítónál a hívás beérkezésekor a vonat funkcionális számát, annak hiányában a mozdony számát ki kell jelezni. Ha az irányító nem érhető el (hálózati hiba, foglalt, stb.), akkor erről vizuális és akusztikus figyelmeztetést kell adni a mozdonyvezető számára.

A körzetben tartózkodó mozdonyvezetők felhívása
Ugyancsak egyszerű kezeléssel kell elérhetővé tenni, hogy a mozdonyvezető egy előre meghatározott földrajzi területen tartózkodó mozdonyokkal csoporthívást kezdeményezhessen (2-es prioritású hívás) . A kapcsolat felépülése után a mozdonyvezető a PTT gomb használatával beszélhet. A PTT gomb használatának szükségességét a DMI-on ki kell jelezni. A hívás a kézibeszélő felemeléséig a kihangosítón keresztül szól. A csoporthívás befejezését a hívó fél, egy felhatalmazott irányító, vagy maga a rendszer kezdeményezheti. Ha a felépült kommunikáció közepette a mobilkészülék elhagyja a kijelölt földrajzi területet, akkor vizuális és akusztikus jelzés figyelmeztet a hívás elvesztésére.

Vasútüzemi vészhívás kezdeményezése
Vasútüzemi vészhívás kezdeményezésekor, befejezésekor és a vészhívás funkció bárminemű hibájakor a hatósági adatrögzítőt informálni szükséges. A vészhívás funkció aktivitását folyamatos vizuális és rövid akusztikus (általában 5, max. 20 másodperces) jelzés kíséri. A hangjelzés végén figyelmeztetést ad a rendszer a mozdonyvezetőnek arra, hogy a PTT gombot használnia kell beszéd kezdeményezéséhez. Ha hívás közben a mobil elhagyja a körzetet, akkor a hívás fennmaradása mellett a készülék kilép a hívásból, miközben vizuális és akusztikus jelzés figyelmezteti erre a mozdonyvezetőt. Ugyancsak mindkét jelzésforma aktív, ha a kezdeményezéskor nem sikerül a vészhívást felépítenie a hálózatnak.

Vasútüzemi vészhívás fogadása
Technikailag a vészhívás fogadása megegyezik egy szabványos körözvény- vagy csoporthívás fogadásával, azonban egy jellegzetes megkülönböztető hang és kijelzés kíséri. A vészhívás részleteit a hatósági adattároló rögzíti.

Vasútüzemi vészhívás fogadásának megerősítése
Minden vasútüzemi vészhívás befejezése kivált egy automatikus megerősítést, ami lehetővé teszi a vészhívást megkapó kabinrádiók és ezzel mozdonyok egyértelmű azonosítását.

Többmozdonyvezetős üzem
Ha egy vonaton belül több aktív mozdony teljesít szolgálatot, akkor lehetőség van az EIRENE hálózat használatára a mozdonyvezetők közötti kommunikációhoz, ha erre a járművek kialakítása nem ad más, közvetlen lehetőséget. Az EIRENE szabvány többrésztvevős hívásszolgáltatását alkalmazó eljárást a vezérmozdony aktív vezetőállásából lehet kezdeményezni, a speciális hívásról valamennyi mozdonyban folyamatos vizuális kijelzés tájékoztat. A hívás 3-as prioitással (vasútüzemi hívás) rendelkezik. Ha valamely mozdonyvezetővel megszakad a kapcsolat, vagy tartásba teszi ezt a hívást (pl. egyéb hívást fogad/kezdeményez), erről a vezérmozdony DMI-ja tájékoztatja a mozdonyvezetőt, ám más kihatása nem lesz az eljárásnak. A kommunikáció során a vezérmozdony mozdonyvezetője bármelyik csoporttagot kiveheti a hívásból, és csak ő képes a teljes hívás befejezésére is, amiről egyértelmű jelzéssel informálni kell a többi mozdonyvezetőt is.
Adott esetben lehetővé kell tenni egy irányító bekapcsolódását a többrésztvevős hívásba. Ha az irányító hívja a vezérmozdonyt, akkor automatikusan be is kapcsolódik a hívásba, miközben funkcionális azonosítója megjelenik a DMI-on.

Vonatszemélyzet felhívása
A mozdonyvezetőnek kapcsolatot kell tudni teremteni a vonaton szolgálatot teljesítő személyzet tagjaival, így például a (vezető) jegyvizsgálóval, büfé személyzettel, stb. Ha egy szerelvényen intercom hálózat (belső, független vezetékes vagy rádiós összeköttetés) működik, akkor az EIRENE fedélzeti alrendszert össze kell kötni a fedélzeti intercom hálózattal, s e hívásoknak elsődlegesen az intercom hálózaton kell bonyolódniuk.

Egyéb engedélyezett hívások
A kabin rádió hagyományos készülékként való alkalmazása esetén lehetővé kell tenni bármilyen valós telefonszám tárcsázását az előre definiált korlátozások mellett. A hívás kezdeményezése történhet a fedélzeti telefonkönyvből (max. 99 egység), közvetlen tárcsázással, vagy funkcionális hívószám alkalmazásával.

Bejövő pont-pont hívások fogadása
Bejövő hívásra akusztikus és vizuális jelzés figyelmezteti a mozdonyvezetőt. Rendelkezésre állása esetén a hívó fél funkcionális azonosítóját ki kell jelezni a DMI-on. Ha a hívás - prioritásánál fogva - nem kerül automatikusan fogadásra, akkor ez csak a mozdonyvezető külön kezelésére történik meg.

Bejövő körözvény- és csoporthívás fogadása
A csoport- vagy körözvényhívásra figyelmezteti a DMI a mozdonyvezetőt, s a csoportazonosítót is megjeleníti. Körözvényhívás alatt a mozdonyvezetőnek válaszolási jogosultsága nincs. Csoporthíváskor a PTT gomb megnyomásával kérelmezheti a beszédjogosultságot. A PTT gomb használatára kijelzés figyelmezteti a mozdonyvezetőt. A jogosultság megszerzésének sikerességéről a DMI ugyancsak tájékoztatja a mozdonyvezetőt, aki csak ezután kezdheti meg a beszédet, a PTT gomb folyamatos nyomva tartása mellett. Ha időközben a mobilkészülék kihalad a csoport- vagy körözvényhívás körzetéből, akkor a megszakadt hívásról akusztikus és vizuális jelzéssel értesítést ad a DMI.

Hívás befejezése
A kabin rádió lehetővé kell tegye a hívások befejezését, ha a mozdonyvezető számára ez engedélyezett (pl. tolató csoporthívást és nem általa kezdeményezett vasútüzemi vészhívást a mozdonyvezető nem jogosult befejezni). Normál csoport- és körözvényhívás esetén a hívásból való kilépés mellett biztosítani kell a többi résztvevő közötti hívás fennmaradását (hívásból történő kilépés). A kabinrádió kézibeszélőjének visszahelyezése tehát nem jelentheti automatikusan magának a hívásnak a megszakítását, befejezését - lásd táblázatok alább.
Kézibeszélő visszahelyezésének hatása bejövő hívás esetén

Szöveges üzenetek fogadása
A kabin rádió képes szöveges üzenetek fogadására és megjelenítésére.

Tolató mód be- és kikapcsolása
A kabin rádió támogatja a tolatási módot. Ekkor a kapcsolat igazoló jelzés biztosítja a hívásban résztvevőket arról, hogy a kommunikációs kapcsolat él, nem szakadt meg. A be- és kilépés funkció nem elérhető, ha a kabinrádió éppen hívást bonyolít. Egyébként a kapcsolat igazoló jelzés a hangszóróból szól.

Direkt mód be- és kikapcsolása
Kabin rádió esetén is alkalmazható a direkt mód, ha az EIRENE hálózat meghibásodik, vagy nem elérhető. A hálózat helyreállásakor erről a mozdonyvezetőt akusztikus és vizuális jelzéssel tájékoztatni szükséges.

Egyéb felhasználók/eszközök hívásfelügyelete
A funkció kiterjed mindazon mozdonyvezetőtől független hívásokra, amelyek a kabin rádiót érintik. Ha tehát valamilyen kommunikáció a kabin rádión keresztül zajlik, akkor a rádió foglaltságáról a mozdonyvezetőt informálni kell. Valamennyi ilyen hanghívásra érvényes, hogy a mozdonyvezető bele tud hallgatni a beszélgetésbe, a kézibeszélő felemelésével pedig be is tud kapcsolódni a hívásba. Meg kell továbbá adni a lehetőséget, hogy más hívás kezdeményezésével a mozdonyvezető befejezhesse az ilyen jellegű (hang és adat) kommunikációt.

Hívás továbbítása hordozható kézibeszélőre
Amennyiben azt a nemzeti követelmények előírják, a kabin rádió rendelkezhet hordozható kézibeszélővel is, amelynek segítségével a mozdonyvezető elhagyhatja a kabint, sőt akár a járművet is. Ebben az esetben a kabin rádiónak egyértelműen jeleznie kell, hogy a hordozható kézibeszélő aktív-e vagy sem. Interfésszel kell rendelkeznie a kézikészülék töltéséhez, ha az éppen nincs használatban. A kézikészülék aktiválásakor a hívásokat automatikusan a kézikészülékre kell átirányítania, s hasonlóképpen, a deaktiválással együtt gondoskodnia kell a hívások átirányításának törléséről. Meg kell hagyni továbbá a lehetőséget a mozdonyvezetőnek, hogy a kézibeszélőre való átirányítást felülbírálja.


2. Egyéb mozdonyvezetővel kapcsolatos funkciók

Rádió élesztése
A rádió bekapcsolásakor automatikus önteszt hajtódik végre. Az esetleges meghibásodásról a hatósági adatrögzítőt értesíteni kell. A rendszer automatikusan beállítja a hangszóró hangerejét a mozdony zajszintje szerint (default érték), amit a mozdonyvezető a kabinra vonatkozó ötfokozatú skála szerint szabályozhat.
Hangerőszabályozó szintjei

Ezt követően történik meg a további rendszerek bejelentkezése, ilyen például az ETCS vonatbefolyásoló rendszer is. A sikeres felállás után a kabin rádió megpróbál elsőként a legutóbb használt hálózathoz csatlakozni. A kapcsolat létrejöttéről hangjelzés értesít, ezzel együtt a DMI-on megjelenik az aktuális hálózat neve. Sikertelen kapcsolódási kísérlet esetén a DMI akusztikus és vizuális jelzéssel informál.

A rádió DMI ki- és bekapcsolása
A funkció védett kell legyen a vétlen kezeléssel szemben. A DMI bekapcsolásakor öntesztet végez, majd kísérletet tesz a kabin rádió állapotának meghatározására és ennek kijelzésére. A legutolsó kikapcsolás óta eltelt idő függvényében bekapcsoláskor a DMI eltérően reagálhat. Ha meghatározott "t" időn belül történik meg a visszakapcsolás, akkor a DMI az előzőleg érvényes beállításokkal indul újra. Ha az idő meghaladja a beállított "t" időt, akkor a default alapbeállításokkal indul a DMI. A "t" idő 0 és 240 perc közötti intervallumban szabadon beállítható.
A rádió kikapcsolásakor a rendszer gondoskodik bizonyos funkciók végrehajtásáról ("soft" kikapcsolás), így például:
 • a folyamatban lévő hívást befejezi,
 • törli a vonat regisztrációját,
 • a szükséges adatokat eltárolja,
 • a vasútüzemi vészhívás fogadását megerősíti.

Lehetőség szerint tápellátási zavar esetén is a fenti műveletek végrehajtása ajánlott. Kikapcsolás után is elérhető kell maradjon - ha létezik - az intercom, a fedélzeti utastájékoztatás és a vezető jegyvizsgáló felhívása funkció.

Nyelv kiválasztása
Alapértékként a szerelvény tulajdonosa által beállított nyelv szerepel minden kabin rádió esetén, ugyanakkor lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a mozdonyvezető megváltoztathassa a DMI kijezések, szövegek megjelenítési nyelvét. A támogatott nyelvekről minden vasúttársaság maga dönt, de maga a hardver legalább tíz különböző nyelv támogatására képes kell legyen.

Hangszóró hangerejének szabályozása
A rádió élesztésénél bemutattuk a hangerőszabályozó alapértékeit az egyes kabintípusokra vonatkozóan. Emellett a mozdonyvezetőnek lehetőséget kell adnia arra, hogy a meghatározott tartományban csökkentse vagy növelje a hangerőt. Meg kell említeni, hogy a kézibeszélő felemelésekor a hangszóró továbbra is működik, de hangerejét automatikusan lecsökkenti a rendszer.

Mobilhálózat kiválasztása
Alapesetben a rádió automatikusan csatlakozni próbál a listájában szereplő vagy például egy balízüzenetben megkapott rádióhálózathoz. A mozdonyvezető minden hálózatváltásról értesítést kap, sőt lehetősége van az automata hálózatválasztást felülbírálva manuálisan egy adott hálózathoz csatlakozni. Ennek támogatására a rádió egy prioritási értékekkel ellátott listát bocsát a mozdonyvezető rendelkezésére az elérhető hálózatokról. Természetszerűleg manuális hálózatválasztás nem lehetséges abban az esetben, ha a kabinrádió éppen folyamatban lévő hívást kezel.

Vonat regisztrációja és regisztráció törlése
Jellemzően a regisztráció a vonatszám megadásával történik, de automatikus kérelem is indítható a hálózat felé a vezérmozdonyból. Ha a fedélzeten ETCS fedélzeti berendezés üzemel, akkor a vonatszám megadása az ETCS élesztési eljárás, illetve a küldetés kezdete folyamatban megtörténik, az EIRENE kabin rádiónak ezen értékeket kell figyelembe venni. Ha a regisztráció során egy már aktuálisan létező vonatszámra való bejelentkezésre történik kísérlet, akkor erről akusztikus és vizuális jelzés tájékoztatja a mozdonyvezetőt. Ezután lehetőség van a vonatszám "átvételére", de erről a korábbi vonat mozdonyvezetőjét értesíteni kell. A nem vezérelt további mozdonyok a bejelentkezési eljárás alatt jelezhetik vonatban elfoglalt pozíciójukat.

Fedélzeti felhasználók/funkciók regisztrációja és regisztrációjuk törlése
A vonatszám regisztrációjával párhuzamosan automatikusan megtörténik a vonat funkcionális hívószámára való bejelentkezés is. A regisztráció törlése hasonló módon bekövetkezik a vonat kijelentkezésével. A vonatbuszon a kabin rádióhoz csatlakozott további felhasználók be-és kijelentkezése automatikusan megtörténik a mozdonyvezető funkcionális bejelentkezésével.

Jármű regisztrációja és regisztráció törlése
Mindenkor fix kapcsolat kell, hogy fennálljon a jármű (kocsi, mozdony) száma és járműbe telepített rádió telefonszáma között. A be- és kijelentkezés automatikusan történik vagy a fedélzeti információrendszer vagy a rádió és a járműegység közötti interfész segítségével. Példának okáért egy zárt többrészes motorvonatban minden kocsi külön címezhető. Ehhez a kabin rádió telepítésekor a kocsik címeit regisztrálni kell. Ezt követően a kabin rádió bekapcsolásakor a kocsik automatikusan beregisztrálnak, így minden egyes kocsiba akár külön utastájékoztató információ küldhető. Ezzel támogathatóak az olyan vasútüzemi folyamatok, amikor egy motorvonat adott állomáson szétválik, és a két egység külön úton folytatja útját, vagy bizonyos állomásokon az utolsó kocsi(k)hoz nem ér el az állomási peron.

Telefonszámok tárolása és előhívása
A kabin rádió a kimenő hívások kezdeményezésének egyszerűsítésére szerkeszthető telefonszám-jegyzékkel rendelkezik, amelyben legalább 100 név/szám rögzíthető. Az ily módon induló hívások alapbeállításként 4-es, legalacsonyabb prioritásúként indulnak, de lehetővé kell tenni, hogy minden bejegyzéshez külön prioritási szám legyen rendelhető.

Kiegészítő szolgáltatások
A mozdonyvezető támogatását szolgálandó általános követelmény, hogy egy hívást tartásba tudjon tenni. Tájékoztatást kell tudni adni számára a folyamatban lévő hívás mellett az újabb bejövő hívás részleteiről is. Továbbá ideiglenesen ki kell tudnia lépni egy folyamatban lévő hívásból addig, amíg válaszol egy újonnan bejövő hívásra.

Teszt kezdeményezése
A mozdonyvezető tesztet kérhet, aminek segítségével megbizonyosodhat a rádió és a DMI működőképességéről. Alapkövetelmény, hogy egyik teszt sem akadályozhatja a hívásszolgáltatást. A teszt eredményéről a DMI-on egyértelműen tájékoztatást kell adni.


3. Egyéb funkciók

Egyéb fedélzeti felhasználókkal/eszközökkel kapcsolatos bejövő és kimenő hívások kezelése
A kabin rádiónak a mozdonyvezető hívásain túl kezelnie kell tudni a fedélzeten lévő további felhasználók/eszközök hívásait is, mint például a jegyvizsgálók, fedélzeti utastájékoztató berendezés, adattovábbító rendszerek kapcsolatai. Az adatkapcsolatok a kabin DMI kikapcsolt állapotától függetlenül fent kell maradjanak, ha azt például energiatakarékossági okból kikapcsolták.

Prioritások kezelése
A számos forrásból érkező és induló hívásigények között a megfelelő prioritások hozzárendelésével tud a kabin rádió elsőbbségi különbséget tenni. Ha a kabin rádió éppen hívást bonyolít és újabb bejövő hívás érkezik, vagy adott esetben éppen a kabin rádió egyik felhasználója kezdeményez hívást, akkor a kabin rádiónak a párhuzamos igényekre vonatkozó megfelelő döntést kell meghoznia. Szükség esetén a folyamatban lévő hívás elnyomásáról vagy tartásba tételéről a rádiórendszernek kell gondoskodnia. Lehetőség szerint az elnyomott hívásban résztvevő feleket a hívás szándékos megszakításáról tájékoztatni kell. A prioritáskezelés közepette az előírt hívásfelépülési időkre továbbra is tekintettel kell lenni.
Párhuzamos hívásigények közötti elsőbbségi döntések

Futás közbeni diagnosztika
A specifikáció lehetőséget ad arra, hogy valamennyi fizikai interfészre vonatkozóan diagnosztikai tesztsorozatot indíthasson a mozdonyvezető. Ekkor bármilyen interfészhibáról tájékoztatást kell küldenie a rendszernek a DMI-on keresztül, valamint jelenteni szükséges a hibát a hatósági adattároló felé is. A diagnosztikai teszt nem befolyásolhatja a kabin rádió üzemszerű működését.

Lap teteje